Forside   Våre høringsuttalelser   Pressemelding Bakgrunnstoff   Vår brosjyre   Signer opprop Nei til bro

 

 

KVU Oslofjord
Ikke prissatte virkninger
Prissatte konsekvenser
 
KS1 Kryssing av Oslofjorden
Tilleggsutredningen med underlagsdokumenter 24.11.2016
Tilleggsutredning for kryssing av Oslofjorden PDF
Kommentarer fra alliansen til KS 1 oppsummering KVU og KS1