Forside   Våre høringsuttalelser   KVU og KS   Pressemelding   Vår brosjyre   Signer opprop Nei til bro

 

Hovedside
Tekniske dokumenter
Nasjonal transportplan 2018-2029 plangrunnlag
Statens vegvesen, TØI, Sintef og div
KVU Oslofjord
Ikke prissatte virkninger
Prissatte konsekvenser
Finansdepartementet trafikknytte
Trafikknytte
Teknisk dokumentasjon
SVhåndbok140konsekvensanalyser
Nasjonal trasnportplan
Transportøkonomisk institutt statistikk (TØI)
Trafikksikkerhetshåndboka
Safetech sikkerhetsanalyse Oslofjordtunnelen
Naturvernforbundet
Tunnelbranner (TØI)
Kjøretøybranner i tunnel (TØI)
Kjøretøybranner i tunnelsammendrag (TØI)
Sintef: Trygghet og sikkerhet
Nasjonal transportplan 2018-2029 plangrunnlag
Nettadresser
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Statens vegvesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliansen på Østlandsendingen 25.11-2016
ØstlandsendingaVenner og Akershusfylkeskommune sier nei til bro 13/3 kl: 19:45
Nei til bro over indre Oslofjord på Østlandssendinga 11/2 kl: 19:50, Trykk på denne linken og velg Oslofjordforbindelsen Direktesending
Østlandsendingen på Facebook, redigert opptak med Nei til bro
 
 
AMTA
Bård Hoksrud ja til tunnel AMTA 1
Bård Hoksrud ja til tunnel AMTA 2
Bård Hoksrud ja til tunnel AMTA 3
Bård Hoksrud ja til tunnel AMTA 4
Bro ødelegger! Øystein Giertsen ØG AMTA
Nei til broTG14-1-2015AMTA
Tunnel nå! Øystein Giertsen ØG AMTA
Sollia raseres av broen AMTA
Terje Moe Gustavsen, bompenger 150 kr
Gustavsen og Solvik-Olsen bro er best AMTA
Nytt tunnelløp kan bygges AMTA
Forrige Nei til bro general Magne Lein AMTA1
Forrige Nei til bro general Magne Lein AMTA2
Forrige Nei til bro general Magne Lein AMTA3
Odd Steen Amta tunnel til besvær AMTA
MPDG bro neitakk AMTA
MPDG en gang til
Erik Lundeby nei til bro
Erik Andersen, nei til bro
Lars Sætrang-Andersen ingen ting å fykte
Ivar Ruud Eide tunnel er å foretrekke
Oslofjordtunnelen ulykker Grete Weydahl GW
Argumentene raknerAmta-28-1-2015 Reidar Bruusgaard RB
Ferge til 2050AMTA-28-1-2015HS
Innlegg i debatten
Politisk overstyring Trygve Gulliksen TG
Bro raser åtte mennesker omkommer
Drammens tidende
Bro ødelegger fjordrommet Drammens tidende TG 10-1-15
Nei til bro Håkon Sundby (HS)17-1-2015 Drammens tidende
 
Hurum og Røyken avis og Budstikka
Slaget om Oslofjorden RB
Om bro TG
Nei til bro Reidar Bruusgaard RB
Nei til bro 13-1-2015 Trygve Gulliksen
Nei til broHurumRoykenavis21-1-2015HS
ArgumenteneraknerReidarBruusgaardAMTA21-1-2015RB
Tunnelsikkerhet Grete Weydahl Budstikka 26-1-2015GW
Manglende-konsekvensutredning-HRA-27-1-2015
Fylkespolitikerene vil ha bro HRA 27-1-2015
Politisk overstyreing HRA 27-1-2015 TG
Høyre på ville veier Arne Bruusgaard
Hva er det egentlig Buskerud fylkesrådmann tenker Per Søvik
Budstikka 18-1-15-TG
Budstikka-18-1-15-RB
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser
Alliansen
Nei til bro over Indre Oslofjord høringsuttalelse med vedlegg
Frognmarkas Venner høringsuttalelse med vedlegg
Frognmarkas Venner høringsuttalelse hoveddokument uten vedlegg
Røyken Fjord og miljø høringssvar
Underlagsmateriale/vedlegg alliansen
Samfunnsnytte
Naturverdier
Landskap
Friluftsliv
Sikkerhet
CO2
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Kommuner og fylkesmenn
Frogn kommune
Oslo kommune
Oslo Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Næringsliv og transport
Røyken Næringsråd
Frogn grupper
Digerud grendehus
Nordre Digerud beboere
Norsk ornitologisk forening
Søndre Langåra vel
Røyken/Hurum grupper
Åros jeger og fiskeforening
Embla Båtstø kvinnelag
Demmekilen vel
Folkemøte
GO/KTHIkke prissatte konsekvenser
HSsamfunnsnøkonomiske vurderinger
PP sikkerhet TG
SV KVU Anders Jordbakke
SV Tunnel Anne Grethe Nordahl
SV Areal Eva Preede
 
Egne beregninger og data
Personskade Oslofjordtunnelen Statens vegvesen
Ikke prissate konsekvenser - Tap av naturverdier GO/KTH
Samfunnsøkonomiske beregninger Håkaon Sundby HS
Trafikkhendelser Oslofjordtunnelen kontra vei og bro TG
Sammenligningsmatrise Måna - Krokodden TG
Undersjøiske tunneler i Norge % helling TG
Co2 regnskap Fredrik Skaug FS
Bompenger innvirkning på trafikantnytte HS
Nyttig informasjon
Liste over lokalaviser
Østlandets Blad
Asker og Bærum Budstikke
Akershus Amtstidene
Akers Avis/Groruddalen
Morgenbladet
Nordstrands Blad
Vestkantavisen
Østkantavisa
Drammens Tidende
Røyken og Hurums Avis
Nordre Aker Budstikke
Nordstrands Blad (Nordstrad)
Nordstrands Blad Søndre Nordstrand
Nordstrands Blad Østensjø
Ullern Avis (Ullern)
dittOslo (Frogner)
dittOslo (Grünerløkka Sagene)
Lokalavisen Groruddalen (Alna Bjerke)
Lokalavisen Groruddalen (Grorud Stovner)
Akersposten