Google
Forsiden
Fe
Fellesdugnad #1//4
Vedhogst Mindas kafé
Fellesdugnad #2 18/4-17
Klopp ved Østre Bråtan
 
Fellesdugnad #3 23/4-17
Vadbru Solbergelva nye brokar

 
Fellesdugnad #4 24/5-17
Benker Mindas kafé
 
Fellesdugnad #5
Skilt og karttavler 2017, 35 nye skilt. Totalt 16 karttavler og infoskilt er satt opp nye eller byttet ut
 
Fellesdugnad #6 17/9
Tre nye benker i Seierstenmarka 16/9-17, her Øvredammen
 
Utbedring Stubberudtjernet parkering og oppsetting av karttavler og infoskilt 2017
 
fellesdugnad #7
Utskifting av råtten klopp ved Øvredammen 22/9-17
 
fellesdugnad #8
Utskifting av råtten klopp ved Øvre Kjeppestaddam 7/10-17
 
fellesdugnad #9
Installering av syrefast grill på Mindas kafé
 
Fellesdugnad 10 14/12-17
Oppsetting av kartavler og 24 stiskilt
Søknader og Budsjett Stiprosjekt 2018 "Snart i mål"
Skilt og karttavleplaner
 
Dugnad våren 2018
Her ligger dugnadsoversikten for våren 2018, det er bare å melde seg på om det passer. tg@frognmarka.no Vi trenger åtte mann per dag.
Innvilgede Søknader for 2018
Turbok (oppgradering av den gamle, behov 70 000)
20 000 kr (Sparbank1 østfold)
Turbok (oppgradering av den gamle, behov 70 000)
24 000 kr (Akershus fylkeskommune)
Fra kyst til kyst, Turmarsj
  5 000 kr (Frogn kommune)
Fra kyst til kyst, Turmarsj
19 000 kr (Akershus fylkeskommune)
Frogn på langs, Turmarsj
50 000 kr  (Akershus fylkeskommune)
Turskiltprosjektet
50 000 kr  (Akershus fylkeskommune)
Tidligere års stiprosjekter
2017, klikk her.
2016, klikk her.
2015, klikk her.
Timeliste for stigrupper, dugnader og "Frogn på langs"
Gruppe #1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 + fellesdugnader per 24/7 =908 timer omregnet i kronebeløp 272 400kr
24.7.2018 = 908 timer
 
Økonomi og søknader: Gudny Okkenhaug, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen & Jon Weydahl. Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009
Kapital oversikt Stigruppa 2018
Planlagte prosjekter 2018
bevilget
Innvilgede søknader til stier
0 kr
Frogn på langs             50 000 kr
0 kr
Kyst til Kyst                20 000 kr
0 kr
Skilting                        50 000 kr
0 kr
Turbok                        50 000 kr
20 000 kr
Totalt                         170 000 kr
20 000 kr
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.
 

 

Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap