Google
Forsiden
Fellesdugnad #1 8/10-2018
Skiftet tak karttavle Veisvingbatteriet
Fellesdugnad #2 9/10-2018
Løyperydding Teipa - Bjerke
Fellesdugnad #3 10/10-2018
Utbedring av bru Jomfrudalen

Fellesdugnad #4 11/10-2018
Skilting. Nordre Frogn m/Blylaget
Fellesdugnad #5 11/10-2018
Skilting Søndre Frogn
 
Fellesdugnad #6 12/10-2018
Skilting Seierstenmarka
Fellesdugnad #7 13/10-2018
Mindas kafé  + Glennemåsan
Fellesdugnad #8 7/11-2018 Mindas kafé
Fellesdugnad #9 24/10-2018 Mindas kafé
Torvspade. Gave til Mindas kafé fra Hans M. Halvorsen
 
 
 
 
Søknader og Budsjett Stiprosjekt 2018 "Snart i mål"
Skilt og karttavleplaner
Dugnad høsten 2018
Avsluttende dugnad på Mindas kafé 7. november
Dugnad med noko attåt, Dalsmåsan 24. oktober 2018
Dugnad høst 2018 8. - 14. oktober pesonell og arbeidslte   det er bare å melde seg på om det passer. tg@frognmarka.no
Dugnad våren 2018
Her ligger dugnadsoversikten for våren 2018, det er bare å melde seg på om det passer. tg@frognmarka.no Vi trenger åtte mann per dag.
Innvilgede Søknader for 2018
Turbok (oppgradering av den gamle, behov 70 000)
20 000 kr (Sparbank1 østfold)
Turbok (oppgradering av den gamle, behov 70 000)
24 000 kr (Akershus fylkeskommune)
Fra kyst til kyst, Turmarsj
  5 000 kr (Frogn kommune)
Fra kyst til kyst, Turmarsj
19 000 kr (Akershus fylkeskommune)
Frogn på langs, Turmarsj
50 000 kr  (Akershus fylkeskommune)
Turskiltprosjektet
50 000 kr  (Akershus fylkeskommune)
Tidligere års stiprosjekter
2017, klikk her.
2016, klikk her.
2015, klikk her.
Timeliste for stigrupper, dugnader og "Frogn på langs"
Gruppe #1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 + fellesdugnader per 7/11 = 1 624 timer omregnet i kronebeløp 487 200kr
Per 7.11.2018 = 1 624 timer
 
Økonomi og søknader: Gudny Okkenhaug, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen & Jon Weydahl. Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009
Kapital oversikt Stigruppa 2018
Planlagte prosjekter 2018
bevilget
Innvilgede søknader til stier
 
Frogn på langs             50 000 kr + 5 000
55 000 kr
Kyst til Kyst                20 000 kr
20 000 kr
Driftstilskudd Frogn kommune  60 000 kr
20 000 kr
Skilting                        50 000 kr
50 000 kr
Turbok                        50 000 kr
20 000 kr
Totalt                         170 000 kr
20 000 kr
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.
 

 

Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap