Google
Timeliste for ryddegrupper
Status, arbeid 2012 stiprosjekt
Karttavler
Ny løypetrrase Havsjødalen - Måren

Sti skilt Knardalsåsen - Bonn

10 stolper 20 skilt og 40 navn og avstander

Stiskilt Havsjødalen - Stupinn

8 stolper og 17 skilt ca 40 navn og avstander

Stiskilt Froen - Fløyspjeld

5 stolper 11 skilt 20 navn og avstander

Prosjektering per 17/9 =70 timer. Status: Avsluttet for året
Gruppe #1, per 18/11 = 47 timer Ryddet og merket fra Stupinn - Holtfurua. Status: Avsluttet for året
Gruppe #2, per 23/5 = 0 Avsluttet for året
Gruppe #3, per 18/9 = 59 timer. Omgjort 800 m stitrase pga utbygging Fossen har avskjært tidligere stisystem, Status: Noe rydding Bonn - Froen
Gruppe #4, per 19/9 = 30 timer. Merking rydding av blå stier og røde løyper. Status: Avsluttet for året
Gruppe #5, per 26/8 = 32 timer. Merking rydding av blå stier. vindfall er fjernet Status: Avsluttet for året
Gruppe #6, per 19/8 = 40 timer. Status: Avsluttet for året
Ryddegruppe per 20/6 = 7 timer
Aksjonsguppe per 30/8 = 6 timer
Timeliste for dugnader
Prosjektering per 21/12 = 150 timer. Status: Avsluttet
Skilting med 20 000 kommunale kroner, nordre Frogn. sluttført 21/12: Per 19/9: 90 timer
Løype Holtfurua - Måren: Sluttført 21/12 desemberer 1025 timer.
Sti Putten per 16. juni. Status: sluttført 84 timer
Stirydding alle roder per 21/12: 291 timer
Totalt antall dugnadstimer 2012 per 21/12 = 1640 timer eller 492 000 dugnadskroner til almennyttig innsats.
Re-etablert skiløype Holtfurua - Måren 9/9!

Årets hoveddugnad er ferdig, ca 1200 dugnadstimer er utført og nærmere 200 000 kroner er brukt. Alt av egne midler med untak av de 30 000 vi har fått av Gjensidige stiftelsen. Siste: Fylkeskommunen kom på banen og ga oss et restbeløp de hadde på 55 000 kr, vi takker, de pengene kom godt med. Totalsummen er dermed passert 500 000 kroner, til glede for hele Frogns friluftselskende befolkning.

September, finpuss av løypa
Manuell utvidelse av pass "Fjellsprekk" og slegge. med 30 cm
Kavling av myrstrekk mot Holtfurua
August - September, graving planering
Første tøffe stigningen øst for Nesoddveien, når kommer sneen?
Ett skikkelig myrhøl er drenert og i ferd med å tørke opp.
Opp mot løypa mellom Skyssrud og Stubberudtjernet.
Her var løypa kjørt i stykker. Nå er den friskmeldt og snart grønn.
Hogstfelt, stubber er fjernet, bekker drenert, løypa sådd og snart full av gress
Istykkekjørt hogstfelt ryddet og planert, nå må massen få satt seg.
Juli/august, Holtfurua - Måren oppdeling av ved & utkjøring
Jon Weydahl en av 15 med motorsag.
 
2-3 juni, Havsjødalen - Tassebråten
Dugnadene fullført, suksess. FV takker alle de innvolverte
Rett syd av Tassebråten
Rett vest av Tassebråten, mot Måren
Her trengs ingen kommentar Holt- Måren 4,2 Km
Stupinn 16 juni
Fra Linnebråte har vi koblet flere gamle stier til en fantastisk reise gjennom Dalsmåsan - Glennemåsan -Feierhytta - Pytten - Gullerud - Stupinn. Nå kan du gå på sti Fra Ramme gård gjennom hele Frogn til grense Nesodden (Stupinn)
Budsjett Stiprosjekt 2012
Budsjett FV stiprosjekt 2012, med beregningsmodell
Håndbok med stigrupper og grunneieroversikt
Standardutrustning for skilting!
Oversikt over grunneieravtaler gjeldende: rydding, skilting, klopper og karttavler
Søk etter gårds og bruksnummer
Økonomi og søknader: Grete Weydahl, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen, Grete Weydahl, Peter Hoebeke & Jon Weydahl.Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009

 

Status rydding 2012 blåmerka stier
Prosjektering per 17/9 =70 timer. Status: under arbeid
Gruppe #1, per 15/9 = 39 timer Ryddet og merket fra Stupinn - Dalsmåsan. Status: Mangler skilting, grenskjæring m/teleskopsag og noe merking
Gruppe #2, per 23/5 = Status: under arbeid
Gruppe #3, per 18/9 = 59 timer. Omgjort 800 m stitrase pga utbygging Fossen har avskjært tidligere stisystem, Status: Noe rydding Bonn - Froen
Gruppe #4, per 19/9 = 30 timer. Merking rydding av blå stier og røde løyper. Status: under arbeid
Gruppe #5, per 26/8 = 32 timer. Merking rydding av blå stier. vindfall er fjernet Status: under arbeid
Gruppe #6, per 19/8 = 40 timer. Status: under arbeid
Ryddegruppe per 20/6 = 7 timer
Aksjonsguppe per 30/8 = 6 timer
Status fellesdugnad timer
Prosjektering per 20/8 = 115 timer. Status: under arbeid
Skilting med 20 000 kommunale kroner, nordre Frogn. Startet 20/8: Per 19/9: 71 timer
Løype Holtfurua - Måren per 9 september 1005 timer.
Sti Putten per 16. juni. Status: sluttført 84 timer
Totalt antall dugnadstimer 2012 per 19/9 = 1614 timer eller 484 400 dugnadskroner til almennyttig innsats.
Kapital oversikt Stigruppa 2012
bekreftede beløp i 2012
kroner på bok
Gjensidige stiftelsen (Tiltaksmidler) Løype Holt - Måren
30 000 kr
Kommunale midler (Tiltaksmidler) Sluttføring skilting
20 000 kr
Privat FV giver
50 000 kr
Rentefritt lån fra FV medlem
22 000 kr
FV kasse kan økes i henhold til det enhver tid reviderte budsjett.
67 000 kr
Kapital tilgjengelig
189 000 kr
Kapital behov
 
Karttavler 13 stykker
31 050 kr (tatt ut) 0 kr
Treklopper (Dalsmåsan og Oppegårdstjernet)
24 000 kr (Tatt ut) 0 kr
Skilt (hele Frogn med hovedtyngde nordre Frogn)
36 800 kr (16 800 tatt ut) 20 000 kr
Utgifter dugnader. Bensin - olje - drikke - utstyr - Fjellspreng med mer
20 000 kr
Gravearbeid og klopper skitrase Holt - Måren
97 000 kr
Tømmer erstatning Froen - Nordre Hallangen
10 500 kr
Arkeoligisk undersøkelser
32 000 kr
ATV erstatning
10 000 kr
Totalt kapitalbehov

189 000 kr

 
Søknader avslått i 2012
 
Sparebankstiftelsen rydding, merking Tjuvåsen - Fløyspjeld-Froen  - 40 000kr
Avslått
Fylkeskommunalt: Gjenåpning løype Hafsjødalen - Måren - 100 000kr
Avslått
Fylkeskommunalt: Sluttføring av stiprosjektet i midtre og søndre del av Frogn 20 000 kr
Avslått
Søknad om/komunal garanti/støtte for sluttføring av stiprosjektet 150 000
Avslått
   
Vi klarer oss imidlertid godt med hjelp av egne midler sammen med natur/frilufts interesserte bidragsytere/organisasjoner. Alle blåmerka stier og rødmerka løyper i Frogn er nå ryddet og merket. Dette vil bidra til en kanalisert bruk av marka hvor også natur og vilt får være i fred, om politikerne ikke vedtar utbyggingområder som ødelegger dette. Fra høsten 2013 vil stiprosjektet i hovedsak brukes til vedlikehold av blåmerka stier og rødmerka løyper.  
   
Status for årene 2009, 2010 og 2011, klikk her.  
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.
 

 

Her kan du tegne medlemskap
Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap