Google
 
Karttavler og andre saker 2013

Sti skilt Knardalsåsen - Bonn

10 stolper 20 skilt og 40 navn og avstander

 

Stiskilt Froen - Fløyspjeld

5 stolper 11 skilt 20 navn og avstander

Fullførte prosjekter 2013
  • Koblet sammen gamle traseer fra Røis over Skorkeberg til Follo museum
  • Ryddet og koblet stier fra Putten – Stupinn, i nordre Frogn
  • Finpusset og merket en sammenhengende blåmerka sti gjennom Frogn fra Vestby i syd til Nesodden i nord.
  • Laget ny trase, merket og satt opp skiltstolper fra Solbetrghytta til Krogsrudsand
  • Byttet ut og reparert skiltstolper og skilt i hele Frogn
  • Ryddet og røktet 60 km blåmerka sti og 50 km rødmerka løype
  • Oppgradert skogsveien til standard for bevegelseshemmede fra Nedredammen til Øvredammen
  • Drenert og oppdart bløtområder på blåmerka sti fra Øvredammen – Speiderhytta – Høiås
  • Gjennomført turmarsjen Frogn på langs med mer enn 300 deltakere i et folkehelseperspektiv
 
Søknader for 2013
Frognmarka rydding og merking, spesielt fokus Seierstenmarka som tilrettelegges for funksjonshmmede samt utbedring og forsterking av stinettet der. Gjensidigestiftelsen - 200 000kr
Avslag 15/1-2013
Frognmarka rydding og merking, spesielt fokus Seierstenmarka som tilrettelegges for funksjonshmmede samt utbedring og forsterking av stinettet der. Sparebankstiftelsen - 200 000kr
Avslag 15/1-2013
Ny søknad til Sparebankstiftelsen - 200 000kr, Frognmarka rydding og merking, spesielt fokus Seierstenmarka som tilrettelegges for funksjonshmmede samt utbedring og forsterking av stinettet der.
Avslag 22/5-2013
Fylkeskommunalt: Sluttføring av skilting i midtre og nordre Frogn. 55 000 kr
Venter svar
Frognmarka rydding og merking, spesielt fokus Seierstenmarka som tilrettelegges for funksjonshmmede samt utbedring og forsterking av stinettet der. Fylkeskommunen - 200 000 kr
Hurra, søknad innvilget, beløp 135 000 kr. Mye av pengene går til oppgradering av stinett i Seierstenmarka. Noe tilrettelegges også for bevegelsehemmede.
 
Tidligere års stiprosjekter
Timeliste for stigrupper og "Frogn på langs"
Prosjektering, per 31/8= 20 timer
Seierstenmarka per 23/5 = 4 timer
Frogn på langs trase alle grupper per 1/9 = 347 timer
Frogn på langs planleggingsmøter styringsgruppa: Jon, Grete, Morten og Trygve per 1/10-2013 11 møter x 3 timer x 4 personer=154 timer
Frogn på langs markedsføringsmøter Amta, Vestby avis, Ås Avis med flere 12/8-2013 =10 timer
Dugnad søndre Solberg, ny sti. per 5/8 = 49 timer
Gruppe #1, per 19/12 = 10 timer
Gruppe #2, per 11/5 = 0 timer
Gruppe #3, per 11/5 = 0 timer
Gruppe #4, per 19/12 = 9 timer
Gruppe #5, per 1/11 = 16 timer
Gruppe #6, per 1/11 = 0 timer
Ryddegruppe per 7/11 = 6 timer
Aksjonsguppe per 1/1 = 0 timer
Totalt stirydding = 573 timer i kroner 573 x 300 kr = 171 900 kr
Gjennomføring Frogn på langs 15/10 33 personer i 8 timer = 264 x 300 kr/t = 79200 kr
Styringsgruppe for Frogn på langs per 1/10-2013=154 timer x 300 kr = 46 200 kr
I alt per 1/10-2013 = 297 300
Timeliste for andre dugnader
Prosjektering per per 1/1 = 0 timer
Seierstenmarka per 31/8 = 4 timer
Karttavler per 1/1 = 0 timer
Skilting per 1/1 = 0 timer
Parkering Stubberud per 1/1 = 0 timer
Parkering Linnebråte per 1/1 = 0 timer
Stirydding alle roder per 1/1 = 0 timer
Totalt dugnader
Totalt dugnad og stirydding
 
Økonomi og søknader: Grete Weydahl, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen, Grete Weydahl, Peter Hoebeke & Jon Weydahl.Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009
Kapital oversikt Stigruppa 2013
Økonomi 2013
Kroner på bok
Fra egen kasse, avventer årsmøtevedtak om bruk.  
Fylkeskommunen stiprosjekt nordre Frogn
55 000 kr
Kapital tilgjengelig
55 000 kr
Kapital behov
Karttavler 13 stykker
31 050 kr
Treklopper Dalsmåsan
24 000 kr
Skilt (hele Frogn med hovedtyngde Brevik - Froen)
16 800 kr
Parkering Linnebråte, kommunal jobb + pynting
5000 kr
Parkering Linnebråte, kommunal jobb + pynting
5000 kr
Seierstenmarka 1
200 000 kr
Seierstenmarka 2
200 000 kr
Totalt kapitalbehov

481 850 kr

Vi mangler i forhold til ambisjonsnivået
431 850 kr
 
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.
 

 

Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap