Google
Forsiden
Karttavler og andre saker 2014

Sti skilt Knardalsåsen - Bonn

10 stolper 20 skilt og 40 navn og avstander

 

Stiskilt Froen - Fløyspjeld

5 stolper 11 skilt 20 navn og avstander

Søknader og Budsjett Stiprosjekt 2014 "Full pott"
Beregningsmodell for dugnadsarbeid, skilting, merking klopper og karttavler
Håndbok med stigrupper og grunneieroversikt
Standardutrustning for skilting!
Oversikt over grunneieravtaler gjeldende: rydding, skilting, klopper og karttavler
Søk etter gårds og bruksnummer
Frogn på langs ARBEIDSSTASJON stab
Festningsmarsjen Arbeidsstasjon
Fullførte prosjekter 2014
  • Oppgradert sti for folk med bevegelseshemming Follo museum - Kverndammen 28/5 - 2014
 
Søknader for 2014
Frognmarka rydding og merking, spesielt fokus Seierstenmarka som tilrettelegges for funksjonshmmede samt utbedring og forsterking av stinettet der. Akershus fylkeskommune- 194 000kr
Hurra tilslag 10/4-2014 80 000 kr
Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, Frognmarka skilting, merking tilrettelegging for frogn på langs 55 000 kr
Hurra tilslag 1/4-2014 40 000 kr
Fylkeskommunalt: Sluttføring av skilting i hele Frogn + karttavler 106 200 kr
Hurra tilslag 15/3-2014 106 200 kr
 
 
Tidligere års stiprosjekter
Timeliste for stigrupper, dugnader og "Frogn på langs"
Prosjektering, per 7/9 =50 timer
Seierstenmarka per1/4 = -- timer
Frogn på langs trase alle grupper per 7/9 = 77 timer
Frogn på langs planleggingsmøter styringsgruppa: Jon, Grete, Morten og Trygve per 9/6 = 32 timer
Prosjektering og andre forberedelser per 30/4 = 20 timer
Frogn på langs markedsføringsmøter Amta, Vestby avis, Ås Avis med flere 1/4 =2 timer
Dugnad søndre Solberg, ny sti. per 1/4 = -- timer
Vindfall per 20/12 = 54 timer
Seierstenmarka per 3/7 = 0 timer Eget opplegg
Karttavler per 1/11 = 105 timer
Skilting per 10/11 = 134 timer
Parkering Stubberud per 3/7 = 0 timer
Parkering Linnebråte per 3/7 = 0 timer
Gruppe #1, per 9/6 = -- timer
Gruppe #2, per 9/6 =12 timer
Gruppe #3, per 3/7 = 14 timer
Gruppe #4, per 9/6 = 46 timer
Gruppe #5, per 9/6 = 10 timer
Gruppe #6, per 9/6 = 24 timer
Ryddegruppe per 1/11 = 7 timer
Aksjonsguppe per 3/7 = timer
Kartturer timer per 1/11 = 61
Gjennomføring Frogn på langs 14/9 930 x 300 kr/t =279 000 kr
 
Totalt dugnad og stirydding + Frogn på langs per 20/12 = 1 523 timer = 456 900 kr
 
Økonomi og søknader: Grete Weydahl, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen, Grete Weydahl, Peter Hoebeke & Jon Weydahl. Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009
Kapital oversikt Stigruppa 2014
Økonomi 2014
Kroner på bok
Fra egen kasse, avventer årsmøtevedtak om bruk.  
Innvilgede søknader
226 200 kr
Kapital tilgjengelig
226 200 kr
Kapital behov
Karttavler 13 stykker
31 050 kr
Frogn på langs
40 000 kr
Skilt (hele Frogn med hovedtyngde Brevik - Froen)
60 000 kr
Parkering Linnebråte og Stubberudtjern kommunal jobb + pynting
10 000 kr
Stihl batterimotorsag og grensag
15 000 kr
Seierstenmarka 1 (Redusert ambisjonsnivå)
80 000 kr
Totalt kapitalbehov

236 050 kr

Vi mangler i forhold til ambisjonsnivået
10 150 kr
 
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.
 

 

Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap