Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap  
 
Google
Forsiden
Skilt 2015 Fjøseråsen - Trolldalen

Turbok kommer september 2015

Oppgradering biloppstiling Lindebråte

Søknader og Budsjett Stiprosjekt 2015 "Finpussen"
Beregningsmodell for dugnadsarbeid, skilting, merking klopper og karttavler
Håndbok med stigrupper og grunneieroversikt
Standardutrustning for skilting!
Oversikt over grunneieravtaler gjeldende: rydding, skilting, klopper og karttavler
Søk etter gårds og bruksnummer
Frogn på langs ARBEIDSSTASJON stab
Festningsmarsjen Arbeidsstasjon
Fullførte prosjekter 2015
 
Søknader for 2015
Frogn på langs
Hurra tilslag 29/3-2015 30 000 kr
Frognmarka biloppstilling
Hurra tilslag 10/4-2015 50 000 kr
Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, Merking av Fjøseråsen og utfasing av noen gamle skilt
Hurra tilslag 29/3-2015 28 800 kr
Fylkeskommunalt: Turhåndbok "Frogn på kryss og tvers" utgis i september
Hurra tilslag 29/3-2015 35 000kr
 
Tidligere års stiprosjekter
Timeliste for stigrupper, dugnader og "Frogn på langs"
Prosjektering, per 15/9 =20 timer
Gruppe #1, 2, 3, 4, 5, og 6 per 26/7=454 timer
Frogn på langs per 31/12= 443 timer
 
Totalt dugnad og stirydding + Frogn på langs per 31/12 = 917 timer = 275 100 kr
 
Økonomi og søknader: Gudny Okkenhaug, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen, Grete Weydahl & Jon Weydahl. Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve@frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009
Kapital oversikt Stigruppa 2015
Økonomi 2015
Kroner på bok
Fra egen kasse, avventer årsmøtevedtak om bruk.
75 250 kr
Innvilgede søknader
143 800 kr
Kapital tilgjengelig
143 800 kr
Kapital behov
Oppgradering av Lindebråte parkering
118 000 kr
Frogn på langs
30 000 kr
Skilt (Fjøseråsen med mer)
28 800 kr
Turhåndbok
42 250 kr
Totalt kapitalbehov

219 050 kr

Vi mangler i forhold til ambisjonsnivået
75 250 kr
 
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.