Google
Forsiden
 
21.7.2016 Trasé for forflytningshemmede
I dag 21. juli 2016 sto trasèen for forflytningshemmede ferdig, offisiell åpning en gang i august. Stien, som er 1,5 km lang, starter ved Follo museum og går over Seiersten skanse til Kvernerdammen. Den går så langs vestsiden av Kvernerdammen og gjennom skogen til Øvredammen og derfra til Nedredammen. Trasèen passer spesielt godt for rullestolbrukere, folk som er dårlig til bens og små barn med eller uten barnevogn. Prosjektet er ledet av Frognmarkas Venner (FV). Vår dyktige entreprenør heter Odd Grøterud i Grøterud prosjekt. Finansiering på delprosjektet 2016 Kvernerdammen - Øvredammen med 300.000 kr er fordelt slik: Sprarebankstiftelsen Østfold Akershus, 75.000 kr, Frogn kommune 95.000 kr og FV 130.000 kr. God tur!

Skilt 2016 Brevik - Digerud gr.stue

Den gamle ruta mellom Dal - Lindebråte - Gulbjørnrud - Digerud skole (grendestue) skal revitaliseres. Stien er fra tidligere skiltet, merket og ryddet mellom Brevik og Måren. Resten skal på plass i løpet av 2016. Vi jobber for å få på plass ryddeavtale med de tre siste grunneierne og har håp for å få dette på plass i løpet av andre kvartal. Dette blir en flott tur mellom serveringsteder på Brevik, Dalsmåsan og Digerud. Når prosjektet er ferdig har all tettbebyggelse i Frogn direkte tilgang til det blåmerka stinettet med untak av Blylaget. Vi får se i 2017 hva vi kan få til der.

Restaureringsprosjekt 2016

Mindas kafé Dalsmåsan

7.juni2016 Mindas kafè ferdig rehablitert
I vinter kjørte vi inn alle materialer for å rehabilitere Mindas kafé på Dalsmåsan. Etter en intensiv periode med stødig ledelse av tømrermester Ivar Olsen og dugnadsjobbing står kaféen klar til bruk for allmenheten. Frognmarkas Venner har stått for hele finansieringen på 100.000 kr + 200 timer i dugnadsarbeid. Kjøp turboka vår, kjør til Linnebråte og parker på parkeringsplassen der, gå inn på måsan, opplev fred og ro blant multer og furumoer, se torvhyttene på Glennemåsan og nyt utsynet fra Saraåsen med sitt gamle tyske Freia radaranlegg..
7. juni er jobben ferdig, etter 200 dugnadstimer + kyndig jobb fra tømrermester Ivar Olsen
Mindas kjøkkenkrok er igjen kommet til verdighet. Dette blir et flott utfartsted.
Sti for forflytningshemmede i Seierstenmarka

Vi lager nå en gjennomgående sti for de med forflyttningshemming. Vi vil knytte sammen de to stiene vi tilpasset grupperingen i 2014. Dette vil bli en fin turopplevelse for de som tidligere ikke har kunnet oppleve en lengre sammenhengende tur i naturen. Nå går turen fra Follo museum via Kvernerdammen - Øvredammen til Parkeringplassen ved Nedredammen. Arbeidet skal utføres fra sydvestre ende av Kvernerdammen til sydenden av Øvredammen. Stien går langs tomtegrensen til gnr: 67 bnr:1 og Forsvaret, i hovedsak på Forsvarets grunn. Prosjektet utføres som et samarbeidsprosjekt mellom Frogn kommune, Akershus fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Østfold og Frognmarkas Venner og finansieres av disse.

 
Søknader og Budsjett Stiprosjekt 2016 "Alt ferdig"
Beregningsmodell for dugnadsarbeid, skilting, merking klopper og karttavler
Håndbok med stigrupper og grunneieroversikt
Standardutrustning for skilting!
Oversikt over grunneieravtaler gjeldende: rydding, skilting, klopper og karttavler
Søk etter gårds og bruksnummer
Frogn på langs ARBEIDSSTASJON stab
Festningsmarsjen Arbeidsstasjon
Fullførte prosjekter 2016
Renovering mindas kafé på Dalsmåsan
Sti for forflytningshemmede Seierstenmarka
Opprydding av hogstfelt Froen gård _ Storemyr
 
Søknader for 2016
Frogn på langs
  Hurra tilslag 17/3-2016 50 000 kr
Frognmarka biloppstilling
Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, Merking av sti Dal - Digerud grendestue og utfasing av noen gamle skilt
Hurra tilslag 2/3-2016 50 000 kr
Sprarebank1 stiftelsen Sparebankstiftelsen Østfold Akershus: Oppgradering av stier for forflyttningshemmede i Seierstenmarka
Hurra tilslag 2/3-2016 75 000 kr
Frogn kommuene handlingsplan, her er det satt av 95 000 kr til tilrettelegging av sti for forflyttningshemmede i Seierstenmarka med prosjektoppstart mai 2016
  Hurra tilslag 1/12-2015 95 000 kr
Tidligere års stiprosjekter
Timeliste for stigrupper, dugnader og "Frogn på langs"
Gruppe #1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 per 31/12 = 1128 timer omregnet i kronebeløp 338 400 kr
 
 
Økonomi og søknader: Gudny Okkenhaug, Koordinator: Trygve Gulliksen
Kjernegruppe for bygningsmessige saker: Morten Hansen, Steinar Sneis, Trygve Gulliksen, Grete Weydahl & Jon Weydahl. Meld interesse for dugnad ved å kontakte Trygve Gulliksen : trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009.
1. Merking og rydding kan gruppene utføre på eget initiativ i henhold til blåmerka stier og rødmerka løyper. Merking og rydding utføres i henhold til retningslinjene i håndboka, og egne retningslinjer. Vi har ikke avtale for Nedre Solberg, Holt eller Kolstad.
2. Større dugnader og prosjekter vil bli organisert. Mindre arbeider av bygningsmessig art som skilting, klopper og karttavler vil kunne utføres ved at en fra stigruppa tar initiativ og får med en fra kjernegruppa.

3. Ved sluttført arbeid, gi melding til trygve @frognmarka.no eller ring 41541779 / 64931009
Kapital oversikt Stigruppa 2016
Økonomi 2016
Kroner på bok
Fra egen kasse, til Mindas Kafé på Dalsmåsan
100 000 kr
Innvilgede søknader til stier
235 000 kr
Sponsing fra FV og DM 30 000 kr
Kapital tilgjengelig
365 000 kr
Kapital behov
Restaurering av Mindas Kafé på Dalsmåsan
100 000 kr
Sti tilrettelagt for personer med forflytningshemming 240 000 kr
Frogn på langs
10 000 kr
Skilt (Brevik - Digerud grendestue)
25 000 kr
Ryddeeutstyr: Batteri motorsag, grensag, verneutsyr
22 400 kr
Totalt kapitalbehov

397 400 kr

Vi mangler i forhold til ambisjonsnivået
34 400 kr
 
Kulturminnesøk: Her kan du skrolle, dra og klikke.
Se eiendom: Skriv inn gårdsnavn, skroll, dra og klikk.
 

 

Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap