Google
Ta en tur og bli kjent i Frogn   Her kan du bidra!   Her kan du tegne medlemskap  
Dugnad 15 oktober 10:00 - 14:00

Årets stiprosjekt er i havn to dager før ambisjonsdatoen 1. oktober.

Takk og gratulerer til de som har deltatt fra stigruppa.

28/9 ble årets siste karttavle satt på plass ved Speiderhytta. Totalt har vi plassert ti karttavler + tre karttavler til Skaubygda IL. Vi har lagt og skiftet ut 11 klopper, satt 51 skiltstolper med 82 skilt innholdende ca 200 stedsnavn m/avstand. Sammen med dugnaden 15 oktober har det har gått med totalt 500 dugnadstimer. Forenklet byggmelding for karttavlene ble levert Frogn kommune uke #39, den 29/9.

Dessverre ble ikke Frogn kommune og staten ferdige med sin behandling for plassering av syv karttavler på kommunal og statlig grunn (Seierstenmarka, Skiphelle, Frogn vgs og Frogn kirke) før årets stiprosjekt var kommet til veis ende. Disse er på bakgrunn av dette tatt ut av årets prosjekt. De frigitte midlene vil bli brukt til innkjøp av utstyr for stirydding og flere stiskilt. Søknad om nye penger for disse karttavlene vil bli gjort gjennom kommunens tiltaksplan for 2012

Avsluttende dugnad 2011 med pynting av klopper i Seierstenmarka og opprydding etter stiprosjektet 2011. Lunsjen ble inntatt i et flott høstvær ved Øvredammen. Stigruppene kan nå ta en velfortjent vinterferie. Våren kommer til å bli fylt med arbeid.
Nye skilt 2011 med status (Se til høyre )
Status klopper 2011 (Se til høyre)
Status karttavler 2011 (Se til høyre)
 
Status 2009 & 2010
Status arbeid utført i 2009 & 2010: Oppgradering av parkeringsplassen på Røis for 60 000 kr. Rydding og merking av 60 km sommersti og 50 km løype. Oppsetting av 30 stolper, 60 skilt, 150 stedsnavn med avstander. Produksjon av Frognkartet sammen med DFI orientering.
 

Arbeidsoppgaver stiprosjekt 2011

Beskrivelse
Utstyr og jobb
Start
Status
Ferdig
Søndre Frogn
Karttavle: Skiphelle Avtale med Frogn kommune: Avventer endelig svar.
?
Denne karttavlen er pga tidsaspektet tatt ut av årets prosjekt. Økonomisk betyr det at tavlen må omsøkes på neste års tiltaksplan. Årets penger vil bli omdisponert til noe mer ryddeutsyr. Utsatt til 2012 grunnet kommunal og statlig saksbehandling
Karttavler: Vadbru, Røis og Solbergsand

Avtaler med grunneiere på plass: S. Holsen, K K Raanaas, M Jørstad

15/9
Karttavle plassert på Vadbru, Røis og Solbergsand
OK 27/9-11
Skilting

Skiforeningens sine løypeskilt blir satt opp innen september. Historielaget Røispytten - Skanseåsen skiltes ferdig innen september.

13/9

Ferdig, noen flere skilt mot Kjepstadbukta må bestilles neste år.
OK 13/9-11
Rydding av historisk sti Røispytten - Øyrud hyttefelt (forbi helleristning) Stirydding og merking   Jobb utført juli 2011. OK 30/6-11
Rydding
Motorsag + standard utstyr Avtale innhentet.

30/8

Jobb utført august 2011.
OK 30/8-11
Midtre Frogn
Oppsetting av Skilt (historielaget Froen Brevik)
Standard utstyr for skiltoppsetting
25/8
Ferdig, noen flere skilt må bestilles til neste år.
OK 15/9-11
Karttavler: Stubberudtjernet, Finset
Avtale på plass: Grunneiere Nils Grande og Morten Aamodt
15/9
Arbeid startet
OK 28/9-11
Karttavle: Frogn kirke Avtale med Frogn kommune plan og bygg OK: Avventer endelig svar på plassering fra kommunen.
?
Denne karttavlen er pga tidsaspektet tatt ut av årets prosjekt. Økonomisk betyr det at tavlen må omsøkes på neste års tiltaksplan. Årets penger vil bli omdisponert til noe mer ryddeutstyr. Utsatt til 2012 grunnet kommunal og statlig saksbehandling
Rydding og merking
Standard utstyr for stirydding.
1/6
Arbeidet pågår.
OK 20/9-11
Biloppstillngsplass
FV jobber med saken
2008
Jobber for å få på plass avtale. Avventer svar fra Frogn kommune gjeldend møtedato med grunneiere.
Rydding, merking Standard utstyr for rydding + ryddesag ryddet fra Holtfurua - Hafsjødalen - satt stolper gjennom hogstfeltet.
  OK 30/8-11
Klopper Nymøllåsen - Jomfruhammeren To små klopper 25/10 To kopper satt. En over myra før Tjuåsen og en før Jomfruhammeren OK 25/10-11
Klopper Holtfurua - Hafsjødalen Tre små klopper
15/9
Trer små klopper på plass fra Rørmyr og opp mot Holtfurua. OK 15/9-11
Skiløype Hafsjødalen - Måren. Søker midler fra tiltaksplanen. Jobben skal prosjekteres og lages budsjett for innen 15 oktober. Grunneier Tassebråten
Starter samtaler med grunneier denne høsten.  
Nordre Frogn
Oppsetting av Skilt (historielaget Froen Brevik)
Se bilde til høyre
22/8-11
Arbeid ferdig
OK 18/9-11
Skilting Hafsjødalen - Tassebråten - Måren - Dalsmosen - Stupind Oppmåling av avstander pågår.   Skilt skal bestilles i år.  
Knardalsåsen Skaubygda IL En liten klopp 25/10 En klopp satt i Knardalsåsen blå løypa Skaubygda IL OK 25/10-11
Karttavler: Brevik og Fløyspjeld Avtale OK: grunneier Nils Grande og Brevik vel
15/9
Tavlene er plassert OK 28/9-11
Karttavler Skaugygda
Avtaler på plass: Skaubygda Il har samme mal og bruker vårt kartmateriale. Knut Bjerke
15/9
Arbeidet ferdig og tavlene overlevert Skaubygda IL
OK 29/9-11
Biloppstilngsplasser Nordre Frogn To lokaliteter peker seg ut, vi jobber med saken.
2008
Jobber for å få på plass avtale. Avventer svar fra Frogn kommune gjeldend møtedato med grunneiere.  
Seierstenmarka
Oppsetting av skilt
Se bilde til høyre
22/8-11
Ferdig

OK 13/9-11

Klopper liten utskifting
Jobb#8
25/8-11
Utplassert
OK 26/8-11
Klopper stor type Øvredammen Syd
5/9
Utplassert OK 10/9-11
Klopp stor type Øvredammen Nord  
1/9
Dugnad ferdig OK 3/9-11
Karttavle ved Speiderhytta og snødeponiet Avtale på plass: grunneier Rolf Ole Tomter og Einar Berle
1/9

Begge tavlene er plassert

 

OK 28/9-11
Karttavler: Veisvingbatteriet, museet og Vannverksveien
Avtale med Frogn kommune plan og bygg OK: Avventer endelig svar på plassering fra kommunen og forsvaret.
?
Desse karttavlene er pga tidsaspektet tatt ut av årets prosjekt. Økonomisk betyr det at tavlene må omsøkes på neste års tiltaksplan. Årets penger vil bli omdisponert til noe mer ryddeutsyr.
Utsatt til 2012 grunnet kommunal og statlig saksbehandling
Rydding, merking
Avtale på plass
Noe materiell fra de gamle kloppene ved øvredammen fraktes ut neste vår eller senere i høst.
OK 20/9-11
Oppegårdstjernet
Fabrikkering og utskifting av fem småklopper
jobb #3
23/8-11
Utplassert
OK 26/8-11
Oppsetting av stolper m/skilt
Se bilde til høyre
24/8-11
Mangler et skilt ved Frogn vgs, avventer tillatelse fra kommunen.
OK 3/9-11 mangler et skilt Frogn vgs
Karttavle ved Ottarsrud Avtale med O.M Tomter OK
1/9
Tavlen er produsert og plassert. OK 27/9-11
Karttavle v/Frogn vgs
Avtale med Frogn kommune plan og bygg OK: Avventer endelig svar på plassering fra kommunen.
?
Denne karttavlen er pga tidsaspektet tatt ut av årets prosjekt. Økonomisk betyr det at tavlen må omsøkes på neste års tiltaksplan. Årets penger vil bli omdisponert til noe mer ryddeutstyr.
Utsatt til 2012 grunnet kommunal saksbehandling
Rydding, merking     Avtaler ok OK 6/9-11
Skiforeningen
Skilting Frogn nord Se bilde til høyre
25/8-11
Ferdig OK 15/9-11
Seierstenmarka Se bilde til høyre
25/8-11
Har startet OK 20/9-11
Midtre Frogn Se bilde til høyre
25/8-11
Ferdig OK 13/9-11
Søndre Frogn Se bilde til høyre
25/8-11
Ferdig OK 13/9-11
Utskifting av gamle klopper med nye i aldringsbestandig lerk, og opprenskning etter gamle klopper. I enkelte av bekkene lå det 7-8 klopper oppå hverandre og demmet opp. Nå strømmer igjen vannet fritt. Kloppene vil få en fin gråtone i løpet av noen år.
De første over nykloppen syd for Øvredammen.
Første syklist over kloppen syd for Øvredammen.
Morten markerer revir med logoen vår.
Steinar og Jon har kloppen på plass, rett nord for Øvredammen.
Knut setter siste skilt opp mot Skanseåsen bygdeborg.
Helge på oppdrag for Frogn historielag.
Steinar setter en klopp ved Rørmyr.
De tre første karttavlene ble plassert 26/9: Steinar og Tore poserer: Vadbru
Solbergsand
Snødeponiet golfbanen
Røis
Ottarsrud
Fløyspjeld
Stubberudtjernet
Speiderhytta
Finseth
Brevik
Knut B Skaubygda Idrettspark
Tretåspetten skal markere reviret Hank og Knut inspiserer resultatet.
Siste logo på plass 21 november FV var her!
Status arbeid 2011 stiprosjekt