Markagrense for Frognmarka?

Markagrense for Frognmarka?

10.10.22 10:42 av Stig Ermesjø

Kommuneplanens arealdel er på høring til 1. april 2023. Planen skal gi grunnlag for en mer bærekraftig samfunnsutvikling- og arealforvaltning sosialt, miljø- og klimamessig, med klart definerte tettsteder med kvalitet og som bevarer grønne arealer. Får vi også en klar Markagrense?

Les mer

Kategorier