Ny hjemmeside i StyreWeb

Ny hjemmeside i StyreWeb

13.02.23 09:08 av Stig Ermesjø

Frognmarkas Venner fornyer og forenkler driften og gjør som mer enn 5.000 foreninger har gjort. Vi tar bl. a i bruk hjemmeside modulen i Styreweb, og vi kjøper flere andre nyttige funksjoner for å sikre stabil drift og rette innsatsen mot medlemmene og foreningenes formål.

Les mer
Markagrense for Frognmarka?

Markagrense for Frognmarka?

10.10.22 10:42 av Stig Ermesjø

Kommuneplanens arealdel er på høring til 1. april 2023. Planen skal gi grunnlag for en mer bærekraftig samfunnsutvikling- og arealforvaltning sosialt, miljø- og klimamessig, med klart definerte tettsteder med kvalitet og som bevarer grønne arealer. Får vi også en klar Markagrense?

Les mer

Kategorier