Sammenhengende kyststi i Folloregionen

Sammenhengende kyststi i Folloregionen

08.06.23 18:29 av Stig Ermesjø

Folloregionen har som ambisjon å få på plass en sammenhengende kyststi gjennom Follo. Ola Haave, daglig leder i Folloregionen IPR, med flere offentlige og frivillige aktører, gjennomførte 2-7 juni en befaring av kyststien fra grensen mot Oslo i nord og til grensen mot Moss i sør. Frognmarkas Venner var med flere steder.

Les mer
Markagrense for Frognmarka?

Markagrense for Frognmarka?

10.10.22 10:42 av Stig Ermesjø

Kommuneplanens arealdel er på høring til 1. april 2023. Planen skal gi grunnlag for en mer bærekraftig samfunnsutvikling- og arealforvaltning sosialt, miljø- og klimamessig, med klart definerte tettsteder med kvalitet og som bevarer grønne arealer. Får vi også en klar Markagrense?

Les mer

Kategorier