Arbeidet med kyststien langs Bunnefjorden

Arbeidet med kyststien langs Bunnefjorden

Publisert av Stig Ermesjø den 20.09.23.

Det er en målsetting for Frognmarkas Venner (FV) å få gjort ferdig arbeidet med kyststien mellom Bonn og Blylaget i løpet av høsten. Utbedring av kyststien langs Bunnefjorden har pågått i lengre tid og FV har nå kommet langt i arbeidet med å få på plass en sammenhengende kyststi på denne strekningen.

Foreningen merker, skilter og sikrer i tråd med avtaler som er inngått med grunneiere langs traseen. Her har vi møtt på mange positive grunneiere og huseiere som er positive til merking av en kyststi i tråd med allemannsretten. Da kan tilretteleggingen skje på en måte som imøtekommer allmennhetens behov samtidig som grunneiers rettigheter og naturvern hensyn ivaretas. Det er gledelig, det gjør arbeidet enklere og merkingen skjer i tråd med felles interesser. Særlig gjelder det steder hvor retten til opphold er mer begrenset enn retten til ferdsel. Det finnes steder der turgåere har rett til ferdsel, men ikke til å raste eller oppholde seg. 

I dag fikk FV sikret en bratt passasje rett nord for Åsen fritidseiendom i Åsebukta. Selv om den som er på tur har ansvar for egen sikkerhet, er det viktig for tilrettelegger å redusere risiko der man kan. FV sørget i dag for at tau sikringen i den bratte skråningen sørger for en tryggere ferdsel i dette området.

FV fikk også skiltet en strekning i Knardal hyttefelt der grunneier har vært positiv. Skiltingen er i forlengelsen av kyststien som passerer den gamle husmannsplassen England, og langs Kramsveien - Slåttvikveien. Merkingen av kyststien finner man igjen i veikrysset Knardalveien - Slåttvikveien rett ovenfor Knardal brygge. Herfra fortsetter merkingen mot Brevik.