Befaring av ny trasé til kyststien

Befaring av ny trasé til kyststien

Publisert av Stig Ermesjø den 13.11.23.

Ambisjonen om å etablere en sammenhengende kyststi i hele Folloregionen krever også en innsats litt utenfor allfarvei. Frognmarkas Venner stilte mannsterke opp på befaringen den 7 november 23, godt hjulpet av Peter Hoebeke, som er bosatt i Kleivaveien. 

Kyststien i Frogn langs Bunnefjorden er nesten sluttført. Startskuddet er gått for å sluttføre kyststiprosjektet fra Fagerstrand til gamle Drøbaks grense. Gruppen som stilte opp startet ved Kleivaveien 29 for å finne en trasé fra hyttefeltveien og ned til brua over Havsjødalsbekken ved Holtberget.

Under ledelse av Peter fulgte vi en naturlig trasé (brukes av de lokale) fra Kleivaveien og til kraftgaten som krysser en naturlig trasé for kyststien. Dette er den samme kraftgaten som kommer opp fra Holtberget (Heitmann). Fra kraftgaten og ned til Holtberget er det bratt og krevende, men det ser ut til at gruppen har funnet den minst bratte ruten. 

Fra Holtberget og Sandrettveien, via Hallangstangen til Oslofjorden, er det flere alternativer. Gruppen delte seg i to og fulgte to mulige traseer mot hyttefeltveiene i Strandmyra og Langebåtveien. Her fant vi gamle kyststiskilt skilt enkelte steder - nå er ambisjonen å få til sammenhengende traseer.

Når nødvendige avtaler med grunneiere er gjort, er det ikke mye som skal til for å få på plass en sammenhengende kyststi fra vestsiden til østsiden av Hallangspollen.