Felles møte for turlagene i Follo

Felles møte for turlagene i Follo

Publisert av Stig Ermesjø den 30.01.24.

Sven Skøien, leder i Ås turlag, inviterte den 30 januar 2024 turlagene i Follo og Frognmarkas Venner til et møte for å utveksle erfaringer og diskutere ytterligere samarbeid. Hensikten var også å diskutere felles utfordringer i turarbeidet i Follo og ikke minst planer og prosjekter for 2024. 

Møtet fant sted i Låven på Breivoll, og tilstede var i tillegg representanter fra Nesodden, Vestby og Nordre Follo. Fra Frognmarkas Venner stilte styreleder Øystein Gjertsen, Trine og Stig. 

Utgangspunktet er at vi alle planlegger en ny tursesong. Da kan det være nyttig med et samarbeid på tvers. Det kan være felles strekninger med stier som trenger avklaring, merking og vedlikehold. Vi kan gjøre en del felles med markedsføring og medlemskontakt. Arbeidet med en sammenhengende kyststi i Folloregionen ble nevnt som et viktig prosjekt i 2024. 

DNT Oslo og Omegn var tilstede og redegjorde for hvilke tiltak DNT gjør sentralt og hva de kan hjelpe de lokale turlagene med. Selv om turlagene har stor frihet lokalt, vil DNT kunne hjelpe til med utdanning av turledere, økonomisystem, hjemmeside, sti-utvikling mm. Det kan også være aktuelt å støtte med kurs i merking av stier (jfr. merkehåndboken) og ikke minst kart- og GPS-kurs (spor logging). 

Planen er nå å møtes igjen om ikke lenge for å gjennomføre aktuelle kurs som det er gitt tilbud om. 

Ås Turlag nevnte at de planlegger med "kom-deg-ut dagen" på Breivoll søndag 4 februar. Alle ble ønsket velkommen og de ville legge vekt på aktiviteter for barn.