Festningsmarsjen 2023

Festningsmarsjen 2023

Publisert av Stig Ermesjø den 05.06.23.

Forsvaret, Oscarsborg Festnings Venner, Frogn Historielag og Frognmarkas Venner arrangerte Festningsmarsjen søndag 4 juni 2023. Det var ca. 160 historieinteresserte og turglade deltagere på årets marsj som gikk fra Heer skanse, via Oscarsborg Festning og til øvre toppbatteri på Håøya. Det ble en flott tur i et strålende vær.

Hensikten med marsjen er å gi deltagerne et historisk innblikk i Oscarsborgs befestninger og dens historie. 

"I løpet av 1890-tallet hadde det som før var en festning på et par holmer utenfor Drøbak vokst til et forsvarsanlegg som strakte seg fra Heer til toppen av Håøya. Og denne festningen spilte en rolle i hvordan Sverige vurderte mulighetene for et vellykket felttog mot Norge i 1905. For svenskene fremsto det opprustede Norge som en sterk motstander." Den 12 km lange historiske vandringen med historisk formidling underveis gir et godt innblikk i dette bildet. 

Skal man forstå Oscarsborg festning og den militærhistoriske betydningen bør man går Festningsmarsjen. Ikke minst gir turen gjennom festningens museum et godt innblikk i festningens og kommandantens betydning for det som skjedde 9 april 1940. De mange festningsanleggene på Håøya er også en opplevelse siden de ikke er like kjent som selve festningen. Her ble også minnesteinen for de 12 som ble henrettet under krigen besøkt. 

Turmarsjen passer for alle aldersgrupper, det er mange pauser underveis, og det serveres både frukt og drikke ved flere stoppesteder. Det er fullt mulig å kutte ned turen hvis man ønsker det, f. eks på Oscarsborg. Da er det mulig med en guidet tur i Torpedobatteriet. 

Unike pins, med bilde av Oscarsborgs feltflagg, ble utdelt til alle som fullførte ved ankomst til Sundbrygga.