Frognmarkas Venner arbeider med kyststien

Frognmarkas Venner arbeider med kyststien

Publisert av Stig Ermesjø den 29.08.23.

Frognmarkas Venner har arbeidet lenge med å få på plass kyststien mellom Bonn og Blylaget på grensen mellom Frogn og Nesodden kommune. Arbeidet ble ikke mindre viktig etter at lederen av Folloregionens IPR m/flere gjennomførte en befaring av kyststien på vestsiden av Bunnefjorden i begynnelsen av juni i år. Fortsatt er det en politisk ambisjon å få på plass en sammenhengende kyststi i hele Folloregionen. 

Frognmarkas Venner fikk skiltet mye av ruta fra Bonn til Knardal Brygge tidligere i august, og i dag kom turen til å rydde, merke og skilte ruta fra Brevik til Blylaget. Vi hadde vært i kontakt med flere grunneiere og eiere av hytter/båthus i forkant av dugnaden og gledelig nok har alle vært positive til etableringen av en kyststi i tråd med allemannsretten. Noen eiere av private eiendommer traff vi underveis og avklaringer kunne tas på stedet.

Fra Brevik er det naturlig at kyststien fortsetter over Kjøyakollen og deretter ned til Kjøyaveien og videre mot Åsebukta, men her har grunneier midlertidige innvendinger mot merking. Dette er i påvente av et fremtidig utbyggingsprosjekt, men grunneier sier at en trasé for kyststi er med i prosjektet. Vi har derfor merket ruta inn Kjøyaveien fra Brevikveien ca. 400 m. før man kommer ned til Brevik strand. 

Det gjenstår et arbeid med noen retnings skilt og kyststi skilt, i tillegg til sikring av en utfordrende trasé ved Åsebukta. Frognmarkas Venner satser på å få gjort dette ila høsten, og da har arbeidet med en kyststi på denne strekningen kommet langt.