Frognmarkas Venner merker kyststien

Frognmarkas Venner merker kyststien

Publisert av Stig Ermesjø den 17.08.23.

Arbeidet med en kyststi fra Bonn til England og Knardal brygge har vært et prioritert mål for Frognmarkas Venner i 2023. Arbeidet ble forsterket av den befaringen/vandringen som lederen i Folloregionens IPR (Interkommunale Politiske Råd), Ola Haave, gjennomførte den første uken i juni i år. Ambisjonen er å få på plass en sammenhengende kyststi gjennom Folloregionen, fra grensen mot Oslo i nord til grensen mot Moss i sør.

Frognmarkas Venner bidrar til denne ambisjonen med sin lokalkunnskap og sin evne til å gjennomføre dugnader. I dag var 5 mann fra foreningen ute for å montere nye skilt ved Bonn, og i et stidele mellom Bonn og England. I tillegg satt vi opp nye skilt i Knardal hyttefelt der avtaler om dette er på plass. Vi fikk også satt opp en stolpe med skilt som hadde falt ned rett ved Brevik brygge.

Vi gjennomførte deretter en befaring av deler av kyststien mellom Brevik, Åsen fritidseiendom og Solbukta. Her er det ennå ikke merket siden avtaler om dette ikke er på plass. Foreningen vil ta et initiativ for å få dette på plass slik at kyststien kan merkes fra Brevik og helt til Blylaget og grensen til Nesodden.