Kyst til Kyst i Frogn 14 mai 2023

Kyst til Kyst i Frogn 14 mai 2023

Publisert av Stig Ermesjø den 15.05.23.

Søndag den 14 mai 2023 arrangerte Frognmarkas Venner turmarsjen "Kyst til Kyst". Ca. 50 deltagere (med et aldersspenn fra 9 til 89) tok turen på en strålende vårdag. Dette er en guidet turmarsj som går fra Digerud brygge til Brevik brygge, selv om mange velger å avslutte turen ved Dal skole. 

Hilde Degerud Jahr og Einar Jahr fra nordre Frogn var våre engasjerte guider på hele turen. Tema for årets tur var husmannsplasser, men her ble det tid til mye informasjon om plante- og dyreliv og lokalhistorie fra nordre Frogn.

Vi startet fra Digerud brygge og stoppet først ved Hetthulldammen, der vi ble orientert om is-dammer og is eksporten fra gammelt av. Deretter gikk turen via Digerud gård, Agnormåsan og til søndre Gulbjørnrud. Her ble vi møtt av Erik Svendsen (86) som orienterte om livet på gården, og stilte tunet til disposisjon for en lengre lunsjpause. Erik fulgte oss på resten av turen til Dal skole.

Vi gikk deretter forbi Måren og Nordre Lindebråte før vi tok turen opp på Saraåsen, der Kjell Wærnhus orienterte om den tyske radarinstallasjonen fra 2. verdenskrig. Deretter ned til Mindas kafé på Dalsmåsan hvor det var en kjærkommen pause med kaffe og kanelsnurrer. Både Kjell og Hilde orienterte om torvdriften her og hvem Minda var. Mindas kafé er et populært sted å stikke innom for turgåere i Frognmarka.

Turen fortsatte til husmannsplassen Dalshagan der Hilde orienterte om plassen. Yngste deltager på marsjen (9) var elev på Dal skole og hun kunne fortelle at elevene hadde vært på Dalshagan som en del av undervisningen. Et artig tiltak man kan få til i lokalmiljøet.

Deretter gikk turen ned til Dal skole der gruppens biler ventet.