Overtagelse av Seierstenmarka

Overtagelse av Seierstenmarka

Små og store deltok da ordfører Sigbjørn Odden og representanter fra Forsvarsbygg skar over båndet for å markere overtagelse av Seierstenmarka 15 mars 2024. Markeringen fant sted på en regntung dag ved Ullerud barnehages gapahuk i Seierstenmarka. Regnet la ingen demper på stemningen hos barn eller voksne, som kunne glede seg over at Seierstenmarka nå er statlig sikret for bruk til friluftsliv, og at det ble markert med både kaffe og pølser fra grillen. 

Protokollen for overtagelse av eiendommen Seiersten friluftsområde ble underskrevet av ordfører og representant for Forsvarsbygg. Det ble inngått kjøpskontrakt av grunnarealet den 26 september 2023, og gjennom underskriving av protokollen overtar kjøper det fulle og hele ansvar for forvaltningen av eiendommen. 

Kjøpesummen er på kr. 3.470.780,- hvorav kommunens del er på kr. 800.000,-. Statlig medvirkning innebærer tilsagn fra Miljødirektoratet om inntil 3,2 mill kr. som vil dekke en stor del av kostnadene ved sikring av marka som friluftsområde for fremtiden. Ordføreren understreket dette i sin tale og sa at han håper dette vil glede alle våre innbyggere langt inn i fremtiden. 

Frognmarkas Venner var naturlig nok tilstede på markeringen siden foreningen i lang tid har tatt til orde for at Seierstenmarka bør kjøpes av kommunen og tas over som et statlig sikret friluftsområde. Lederen orienterte kort om statistikk fra foreningen som viser noe om bruken av Seierstenmarka, og spesielt inngangen fra Follo museum.

Dette var en god dag for allmennheten som bruker Seierstenmarka som et viktig rekreasjons- og nærturområde, og for natur- og friluftsinteresserte generelt.