Sammenhengende kyststi i Folloregionen

Sammenhengende kyststi i Folloregionen

Publisert av Stig Ermesjø den 08.06.23.

Høsten 2022 gjennomførte Folloregionen IPR (interkommunalt politisk råd) en befaring langs kysten med båt. Nå var det tid for å gjøre seg kjent med kysten og kyststien fra land. Dermed ble det lansert en ambisjon om å gå kyststien fra Fiskevollbukta til Kambo som en sammenhengende tur for å få en felles opplevelse av kyststien. Befaringen ble lagt opp i 6 etapper: Fiskevollbukta-Breivoll, Breivoll-Helleviktangen, Helleviktangen-Fagerstrand, Fagerstrand-Drøbak, Drøbak-Pyttskog (Ramme) og Pyttskog-Kambo. 

Frognmarkas Venner (FV), i likhet med en rekke andre aktører (herunder DNT og Oslofjordens Friluftsråd) ble invitert til en vandring/befaring av kyststien fra 2-7 juni. Kommunene med ordførere og kommunedirektører ble invitert til å gå eller ta en diskusjon ved "leirbålet" der det måtte passe. Været var strålende i hele perioden og la ingen demper på stemningen eller utbyttet av befaringen. Kjernegruppen bestod bl. a av en forsker fra NMBU som har dokumentert en rekke forhold underveis.

FV deltok på vandringen fra Bekkevoll til Blylaget. Vi var spesielt opptatt av strekningen mellom Bekkevoll og Bonn der man kan gå, men det er utfordringer med merking. I tillegg kunne FV vise frem ryddingen, merkingen og skiltingen som er gjort mellom Bonn og Knardal brygge. På denne delen av turen stilte lederen av FV opp med matstasjon på Brevik brygge. Senere stilte han opp med matstasjon da gruppen kom til Sønderstøa, sør for Digerud. Vi deltok også på en båttur inn i Hallangspollen for å vise hvor en kyststi må passere for å realisere en "sammenhengende kyststi." Innerst i Hallangspollen må det gjøres et stykke arbeid før en kyststi kan realiseres.

Kjernegruppen overnattet på Bergholmen, og hadde en prat med kommandanten på Oscarsborg. Etter de kom til Sundbrygga deltok FV på etappen fra Drøbak til Ramme gård og kulturdestinasjon (Pyttskog). Det ble en flott etappe med en guidet tur gjennom deler av Drøbak i regi av Follo museum, lunsj hos turistsjefen og omvisning på akvariet. Deretter gikk vandringen via minnesteinen om "Jacobine", og en uavklart strekning mellom Drøbak sør og Torkilstranda. Gruppen fortsatte via Skiphelle og Solbergstranda til Ramme gård, der Petter Olsen selv møtte gruppen og fortalte engasjert om stedet og utviklingen av denne kulturdestinasjonen. Turen hit ble avsluttet med grillparty hos Pyttskog Vel og en oppsummering av turen og inntrykkene så langt med en rekke kommunepolitikere til stede. Noen var så heldige å få overnatting i Munchs Villa på nedre Ramme.

Det er mange spørsmål som må besvares med et slikt ambisjonsnivå. Hvordan er fremkommeligheten? Er den godt merket? Er det tilstrekkelig med rasteplasser og toaletter langs stien? Har vi gode spise- og overnattingstilbud for ulike lommebøker? Og - er avstanden til fjorden så kort at det virkelig oppleves som en kyststi? Denne vandringen/befaringen er nå godt dokumentert og har gitt svar på flere spørsmål, men fortsatt gjenstår både formelt og praktisk arbeid for å få på plass en sammenhengende kyststi. Men grunnlaget har kanskje ikke vært bedre?