Kyst til kyst

En kulturell guidet tur for hele familien.
Turen er 12 km lang og tar ca. syv-åtte timer inklusive guiding og pauser

Turen i 2024 blir gjennomført søndag 5. mai.


Turen går langs den røde streken. Et vekslende terreng fra fjordlandskap med edelløvskog til innlands-terreng med granskog, fra furumoer og torvmyrer til idyllisk kulturlandskap via historiske plasser.
Guidene er lokalkjente og vil gi deg en unik mulighet til å bli kjent med naturen og historien i Nordre Frogn.

Tema for årets tur er "gårdsdrift i Frogn før og nå". Etter ca. 2km stopper vi på Søndre Digerud gård og får høre om dagens drift på gården. Så går vi videre i ca. 3km før stoppet på Søndre Gulbjørnrud gård. Her får vi høre om gårdsdrift i tidligere tider.

Servering
Felles lunsj med egne matpakker og termoser på Søndre Gulbjørnrud gård etter ca. 5 km gange.
Det blir enkel servering med kanelsnurrer, kaffe og saft på Mindas kafé på Dalsmåsan etter ca. ni km. Alle bør likevel ta med egen drikke og matpakke i tillegg til godt skotøy og riktig bekledning.

Parkering

Oppmøte kl. 10.00 på Dal skole hvor det er parkeringsplass. Derfra går turen til Digerud brygge med stor buss. Vi går hele veien tilbake til Brevik brygge via fem mellomstasjoner.


Sikkerhet
Det kan bli gitt førstehjelp underveis, kontakt personell med refleksvest.

Distanser/gangtid
A Digerud brygge - Digerud grendestue 2,2 km 1,5 timer
B Digerud grendestue - Agnormåsan 4 km 2,5 timer
C Agnormåsan - Gulbjørnrud 5 km 3,5 timer
D Gulbjørnrud - Måren 6 km 4 timer
E Måren - Mindas kafé 9 km 6 timer
F Mindas kafé - Dalshagan 10 km 7 timer
G Dalshagan - Brevik Bryge 12 km 8 timer