Kyst til kyst

En kulturell guidet tur for hele familien.
Turen er 12 km lang og tar ca. syv timer inklusive guiding og pauser

Turen gjennomføres søndag 14. mai 2023.

(Påmelding kommer senere)

 


Turen går langs den røde streken. Et vekslende terreng fra fjordlandskap med edelløvskog til innlandsterreng med granskog, fra furumoer og torvmyrer til idyllisk kulturlandskap via historiske plasser.
Guidene er lokalkjente og vil gi deg en unik mulighet til å bli kjent med naturen og historien i Nordre Frogn.


Servering
På Digerud Grendestue etter 2 km. tar vi en liten pause der vi blir servert drikke mens vi kan se på en utstilling med arbeider av Leif Ansgar Andersen og Hilde Degerud Jahr.
Det blir enkel servering på Mindas kafé på Dalsmåsan etter ni km. Alle bør likevel ta med egen drikke og matpakke i tillegg til godt skotøy og riktig bekledning.

Parkering
På Dal skole er det parkeringsplass. Derfra går turen til Digerud brygge med stor buss. Vi går hele veien tilbake til Brevik brygge via fem mellomstasjoner.

Sikkerhet
Det kan bli gitt førstehjelp underveis, kontakt personell med refleksvest.

Distanser/gangtid
A Digerud brygge - Digerud grendestue 2,2 km 1,5 timer
B Digerud grendestue - Agnormåsan 4 km 2,5 timer
C Agnormåsan - Gulbjørnrud 5 km 3,5 timer
D Gulbjørnrud - Måren 6 km 4 timer
E Måren - Mindas kafé 9 km 6 timer
F Mindas kafé - Dalshagan 10 km 7 timer
G Dalshagan - Brevik Bryge 12 km 8 timer

 

  

 

 

Se informativ video.
Den gang ble turen gått i motsatt retning.