Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig forening som jobber for å bevare natur- og friluftsområder i Frogn. Vi vil jobbe for å sikre mest mulig av Frognmarka i både sør og nord med en juridisk bindende grense. I tillegg arrangerer vi guidede turer, rydder, skilter og merker alle hovedstier og skiløyper i Frogn.
Vi bygger klopper, etablerer parkeringsplasser for markatilgang og setter opp karttavler.
Om du sympatiserer med oss, gi din støtte. Frognmarka trenger deg!

Frogn på langs

Kyst til kyst

Festningsmarsjen Oscarsborg

Nyheter

Velkommen til åpent møte og årsmøte 15. mars

Velkommen til åpent møte og årsmøte 15. mars

Les årsmøtepapirene med revisorrapport ved å åpne vedlegget i artikkelen! Frognmarkas Venner har invitert DNT Oslo og Omegn til vårt åpne møte i forkant av årsmøtet. Vi gleder oss til å høre om planene for Lågøya og også om DNTs planer for et Turlag i Frogn.

Les mer
Ny hjemmeside i StyreWeb

Ny hjemmeside i StyreWeb

Frognmarkas Venner fornyer og forenkler driften og gjør som mer enn 5.000 foreninger har gjort. Vi tar bl. a i bruk hjemmeside modulen i Styreweb, og vi kjøper flere andre nyttige funksjoner for å sikre stabil drift og rette innsatsen mot medlemmene og foreningenes formål.

Les mer
Markagrense for Frognmarka?

Markagrense for Frognmarka?

Kommuneplanens arealdel er på høring til 1. april 2023. Planen skal gi grunnlag for en mer bærekraftig samfunnsutvikling- og arealforvaltning sosialt, miljø- og klimamessig, med klart definerte tettsteder med kvalitet og som bevarer grønne arealer. Får vi også en klar Markagrense?

Les mer

Hvis du blir én av våre grasrotgivere, går fem prosent av det du spiller for til vårt arbeid. Det koster deg ikke noe ekstra, og det går heller ikke ut over din eventuelle premie. Det finnes flere måter å bli grasrotgiver på. Se her eller skriv ut dette brevet som bl.a. kan benyttes ved registrering hos kommisjonær. Du kan følge med på hvor mye grasrotmidler vi mottar. Som du ser av statistikken mottar vi få midler, men potensialet er tilstede, om du hjelper til ved å benytte grasrotandelen. Alt går til stiutbedring i Frogn!