Midtre Frogn

Vanskelighetsgrad

  • Grønn = Lett
  • Gul = Moderat
  • Rød = Vanskelig
  • Blå = Forflytningshemmede

Tur # 9: Follo museum – Holtfurua
Du starter fra Follo museums parkering og går gjennom Sierstenmarka. Fra Heer følger du lysløypa til Dammen. Mot Skyssrud går du i tett granskog. Videre går du inn i restene av Holtskogen, Frogns største sammenhngende skogsområde. Holt park er planlagt her, og dette er den direkte årsaken til dannelsen av Frognmarkas Venner.  Stien her går i ung løvskog, før du igjen kommer inn i stor granskog. Ved Tremannstenen følger du skiltet til Holtfurua. Åsen der furua står, var tidligere Frogns mest kjente spillplass for storfugl. Nå er det et blåbær- og tyttebæreldorado.

Grønn 14 km t/r 3,5 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #10: Frogn vgs – Stubberudtjernet
Det er fri parkering på Frogn vgs på ettermiddager og i helger. Gå ned forbi fotballbanen og langs Oppegårdstjernet. Følg skilting mot Stubberudtjernet. Først kommer du til Breimåsan, hvor Froen gård tidligere hadde torvindustri. Du passerer restene etter Bjerkebråten husmannsplass. Du kan legge turen nedom myrtjernene Limtjern og Køkle. Turen går for det meste i barskog med innnslag av løvskog. Turen ender til slutt ved Stubberudtjernet, hvor det også er parkering.

Grønn 11 km t/r 3,5 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #11: Oppegårdstjernet rundt
Det er fri parkering på Frogn vgs på ettermiddager og i helger. Alternativt kan du parkere på Ottarsrud og starte turen der. Vi går ned forbi fotballbanen og ned til Oppegårdstjernet. Her er det bademuligheter, og du kan fiske etter abbor og gjedde. Turen rundt tjernet går på fjell og i åpen furuskog med innslag av løvtrær og gran.

Gul 4 km 1,5 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #13: Froen – Tjuvåsen – Bonn – Bråtan
Det er parkeringsmuligheter ved Frogn kirke. Følg skilting og gå forbi Badstudammen og videre langs hulveien ved Storemyr, over taket på Vassumtunnelen og ned Nymøllåsen. Her ligger Jomfruhammeren, og en tur opp til bygdeborgen Tjuvåsen er obligatorisk. I dette området lå også Frogns første industriområde med møller, teglverk og sagbruk. Turen går videre til Fløyspjeld og Bonn, opp til husmannplassen østre Bråtan og videre forbi Rommerud til Frogn kirke.

Gul 7 km 2,5 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #14: Stubberudtjernet – Holtfurua
Parker ved Stubberudtjernet parkering og følg skiltingen vestover. Turen går i noe furuskog og gammel granskog. Hold til høyre i første skiltede stidele. I neste stidele følger du skiltingen mot Holtfurua. Du går sydover langs Fugleåsen. Åsen vår tidligere Frogns mest kjente spillplass for storfugl. Nå er det bær og sopp som er fremtredende. Frognmarkas Venner håper imidlertid at vi igjen skal kunne høre tiurens klukking her. Storfugl og orrfugl er sporadisk blitt observert her de siste årene.

Grønn 2,5 km 1 time

 

KART
INFORMASJON

Andre turforslag