Nordre Frogn

Vanskelighetsgrad

  • Grønn = Lett
  • Gul = Moderat
  • Rød = Vanskelig
  • Blå = Forflytningshemmede

Tur #15: Stubberudtjernet – Brevik
Parker ved Stubberudtjernet og gå gjennom skogen opp til Bøleråsen. Du går i barskog med stort innslag av furu. På Bøler passerer du Bølerhytta og kulturlandskapet på Bøler. Du følger Knardalsveien et stykke før du tar av mot Bølerhuken. Herfra går turen langs Knardalsåsen i et stort bærterreng. Du passerer en feltspatgruve, før du kommer til Dalsbanen og så Brevik. Det er parkeringsmuligheter på Brevik og muligheter for en forfriskende dukkert.

Grønn 8,5 km t/r 2 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #16: Stubberudtjernet – Furukollen
Parker ved Stubberudtjernet parkering og følg skiltingen vestover. Turen går i barskog. Hold til høyre i første skiltede stidele. I neste stidele følger du skiltingen mot Dalsmåsan og Stupinn. I bunnen av dalen passerer du Rørmyr. Her har arkeologer i 2016 gjort ett av Norges viktigste steinalderfunn. Her krysser du Fv 82 og går bratt opp lia, følg skiltingen forbi husmannsplassen Tassebråten. Opp mot Furukollen blir skogen åpen og lys med store furutrær. Når du når toppen, ser du Frogns siste branntårn. Mye bær og vilt i området.

Grønn 10 km t/r 3 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #17: Bonn – Brevik
Det er en liten parkeringsplass innerst i Bunnefjorden. Alternativt kan du parkere på Fløyspjeld. Følg skilting nordover mot Brevik. Følg jordkanten ved Mien og gå forbi isdammen nordøst for jordene. Opp mot vannskillet passerer du huldresteinen Siristolen. Gå videre nordover forbi Krams til du når Knardalsveien. Følg skilting sydvestover mot Bølerhuken. Fra Bølerhuken går du i barskog og et stort blåbærterreng. Midt på Knardalsåsen passerer du en åpen feltspatgruve. Du krysser Dalsbanen og når Brevik, hvor det er parkeringsplass og bademuligheter.

Grønn 10 km t/r 3 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #20: Dalsmåsan rundt
Parker på Linnebråte parkering og følg skilting nordøstover mot Dalsmåsan. Du går i et flott kulturlandskap. Når du nærmer deg Dalsmåsan, følger du skilting mot Saraåsen. Her ligger rester av en tysk radarstasjon fra 1943. Turen går så på østsiden av måsan. Ta en tur innom Mindas kafé for en rast i et luftig og vakkert myrlandskap. Gå rundt måsan til Glennemåsan; her ligger Frogns tre siste torvhytter. Herfra går turen tilbake til Linnebråte på vestsiden av Dalsmåsan.

Grønn 4,3 km 1 time


KART
INFORMASJON

Tur #21: Linnebråte – Furukollen – Måren
Parker bilen på Linnebråte parkering. Nyt det lune og vakre kulturlandskapet, før skogsturen begynner. Gå 50 meter sydover og følg skilting mot Furukollen. Du går i stor granskog, og det går bratt oppover. Mot toppen er det store innslag av furu. På toppen står Frogns siste branntårn. Utsikten er upåklagelig. Følg stien sydover; det er god utsiktspnkter og fint blåbærterreng. I sydenden av Furukollen føger du stien nordover til Måren, en gammel husmannsplass. Fra Måren går stien østover tilbake til Linnebråte.

Grønn 3,5 km 2 timer

KART
INFORMASJON

Tur #22: Linnebråte – Stupinn
Parker på Linnebråte parkering og følg skilting mot Dalsmåsan. Følg stien inn på østsiden av måsan og hold mot Glennemåsan, hvor Frogns tre siste torvhytter står. Her går du i luftige furumoer. Du passerer Myrvold og Slottet, før du kommer til grunnmurrestene til Feierhytta. Her vandrer du i stor granskog. Mot Putten går du over en luftig furukolle. Du krysser Garderveien og går i barskog gjennom gårdene Nordre Garder, Skuterud og Gullerud, før du krysser grensebekken Hasla og kommer til Stupinn. Dette var fattighus for Nordre Frogn og Nesodden. Nå er du i målområdet for Frogn på langs.

Grønn 9,6 km t/r 2 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #23: Digerud brygge – Sønderstø
Det er litt kronglete med parkering ved Digerud brygge, men det er muligheter å finne seg en plass. Du går opp Hethullveien forbi Hetulldammen, en kunstig isdam. Følg skilting mot Sønderstø, nå passerer du Nordre og Midtre Sønderstødam. Disse ble kunstig anlagt av Axel Wiborg på 1800-tallet. Ved Søndre Sønderstødam tar du veien ned Islia og kommer til en trivelig sandstrand i Sønderstøbukta. Her står også grunnmuren etter ishuset. Gode muligheter for en dukkert for så å fortsette sydover langs kyststien.

Grønn 5 km t/r 1,5 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #25: Kutråkket
Du kan parkere på Fjøsets egen parkeringsplass etter avtale med Toril Weiskopf. Det er også parkeringsmuligheter ved busstoppet ved Øvre Knardal. Hele stien er arrangert med plakater, historier og sagn. Den krongler seg sydover og passerer restene etter husmannsplassen Krams. Turen har også et flott usiktspunkt med bord og benker; utsikten er nydelig og en ser milevis østover. Her kan du nyte nistepakken før du går bratt ned til Øvre Enga. Her er det lov å krysse jordet østover. Ta deretter nordove; på vannskillet er det skiltet til Siristolen som er turens endepunkt.

Gul 3 km t/r 1,5 time

 

KART
INFORMASJON

Andre turforslag