Håøya

Vanskelighetsgrad

  • Grønn = Lett
  • Gul = Moderat
  • Rød = Vanskelig
  • Blå = Forflytningshemmede

Tur #26: Håøya på langs
Du kan starte turen fra nord på Håøya eller syd. Starter du syd, kan du starte fra Geitstranda eller Ormeleinskaia. Vi starter fra kaia. Følg Ormeleina, der den slynger seg oppover. På første platå ligger Haubitzbatteriet og Retterstedet. Videre oppover passerer du inskripsjoner i fjellet fra to konger. Neste stopp er Nedre og Øvre toppbatteri. Du passerer toppen av øya, her sto det tidligere en brannvete. Veien går i barskog. Du passerer Prippertmyra, før du kommer til Mellomøya. Herfra går det vei over til Dragsund, Rist og Nordbukta.

Gul 7,2 km 2 timer

 

KART
INFORMASJON

Tur #27: Kloa – Retterstedet
Du kan starte turen fra Ormeleinskaia eller Geitstranda. På sistnevnte kan du ankre opp eller dra kajakken på land. Gå sydøstover og oppover til du treffer fjellveggen. Gå langs denne sydover til du treffer et skar. Følg skaret oppover; om det er delvis steinsatte trinn, så er du på riktig vei. Følg denne oppover til første stidele. Der tar du nordover. Denne stien tar deg rett opp mot Retterstedet. Fra Retterstedet er det enkel tilgang til krypskytterbua og de andre forsvarsanleggene. Ta en titt på video og kart for mer informasjon.

Gul 3 km t/r 1,5 timer

 

KART
INFORMASJON

 

Tur #28: Håøya – Høilandhula
Du kan ankre opp i Dreggebukta eller gå opp fra Svanehalsen. Sjekk med Ruter om båt til Håøya. Ta en titt på turinfoen, der ligger det beste kartutsnittet for turen. Vi starter turen fra Dreggebukta. Gå oppover og østover, slik kartet i videoen viser. Hula ligger som snytt ut av en røverroman, med full oversikt over Vestfjorden og Hurumlandet. Om historien taler sant, skal restene fra Ole Høilands ran av Norges bank i 1835 være gjemt på Håøya.

Rød 1,4 km t/r 1 time

 

KART
INFORMASJON

Tur #29: Kyststi Håøya nord
Vi starter ved Dragsund og følger stien på østsiden av øya til Kjøkkenbukta. Her holder mange av husene fra Haaøen sprengstoffindustrier stand. Ta veien over til Svanehalsen og brygga og så nordover. Vi passerer Kruttmølla og flere andre bygninger. Håøya naturverksted selger geiteprodukter her om sommeren. Du går i edelløvskog og på åpne furukoller. Gå videre mot nord og forbi Dragsund. Nå er du på Rist og passerer en isdam og en gravhaug fra bronsealderen. Seks nordmenn ble henrettet her under andre verdenskrig; gravene er ikke funnet. Turen ender i Nordbukta. Her kan du ta en forfriskende dukkert.

Grønn 4 km 1 time

 

KART

Andre turforslag