Søndre Frogn

Vanskelighetsgrad

  • Grønn = Lett
  • Gul = Moderat
  • Rød = Vanskelig
  • Blå = Forflytningshemmede

Tur #1: Røis – Ramme
Én av Frogns mest populære turer. Du går i et gammelt kulturlandskap med granskog og furumoer.
Turen inneholder historie fra istiden via steinalder frem til vår nære forhistorie.
Du vil se rester av gamle husmannsplasser, store felt med gravsrøiser og rester fra istrafikken. Til slutt ender turen på idylliske Ramme gård.

Grønn 10 km t/r 2,5 timer

KART
INFORMASJON

Tur #2: Skiphelle – Skanseåsen
Du kan starte turen fra Skiphelle, Røis eller Skorkeberg. Du går i et historisk landskap med hulveier, helleristninger, heller fra steinalderen, husmannsplasser, gapahuker og fangstgroper. Hovedtrekket for elg går fortsatt gjennom dette området.
Turen ender til slutt opp på Skanseåsen bygdeborg – en borg fra folkevandringstiden.
Her kan du nyte utsikten og matpakka i pakt med naturen.

Gul 6 km t/r 2,5 timer

KART
INFORMASJON


Tur #4: Kultursti Krogsrud – Torget
En tur med signaturen til Frogn historielag. Vi starter på Krokssrudtoppen, hvor det er en liten parkeringsplass. Følg skiltingen.
Du får en reise til Blomberghytta, gravrøiser, handelsplass fra forrige århundre, ekserserplass og en steinalderboplass.
Turen går i vekselnde barskog. Det er også mulighet med en avstikker ned til Kjeppestadbukta, hvor du kan ta forfriskende bad.

Grønn/blå 5,5 km 2 timer

KART
INFORMASJON

Tur #5: Follo museum – Nedredammen
Sti spesielt tilrettelagt for mennesker med forflytningshemming. Du starter fra Follo museums parkering og går via Seiersten skanse til Kvernerdammen og Øvredammen. I begge dammene er det bade- og fiskemuligheter. Turen ender ved den tredje kunstige dammen i Seierstenmarka, Nedredammen. Her er det også parkeringsmulighet, og stedet kan derfor brukes som utganspunkt for turen.

Grønn/blå 1,6 km 0,5 timer.

KART
INFORMASJON

Tur #6: Follo museum – Seiersten skanse
Denne turen er en fin mulighet for forflytningshemmede til å oppleve vårt flotte museum omkranset av edelløvskog.. Turen går blant historiske bygninger hentet inn fra hele Follo. Seiersten skanse er også et fantastisk og åpent friluftsområde. Skansen ble bygget som et forsvarsverk på slutten av attenhundretallet, kun mobilisert to ganger. En gang i forbindelse med unionsoppløsningen og en gang i forbindelse med første verdenskrig.

Grønn/blå 1,3 km 0,5 timer

KART
INFORMASJON

 

Tur #7: Seierstenmarka rundt
Seierstenmarka har en mengde innfallsporter. Vi nevner Follo museum, Veisvingbatteriet, Heer, Bergsvea, Belsjø, Hallangsveien, Nedredammen og Gylte hyttefelt. Den er et fristed for turgåere, trimmere og syklister. I videoen beskriver vi en rundtur som går innom en skanse, kunstige dammer, barskog og løvskog. Seierstenmarka lider av slitasje på deler av stinettet pga. bruken, men fortsatt er den Frogns viktigste nærturområde. Vil du imidlertid ha en rolig tur mer i pakt med naturen, anbefaler vi ett av våre andre turforslag.

Grønn 5 km 1 time

KART

Tur #8: Fjøseråsen rundt
Viktig nærturområde for folk på Holter og Skorkeberg. Opp mot toppen er det flotte utsiktpunkter, og hele åsen er full av blåbær. Du vandrer også i et flott kulturlandskap med bugnende åkre og vakre gårder. Skogen består i stor grad av åpen furuskog iblandet granskog. Selve toppen ligger merkelig nok i Ås kommune.

Gul 5 km

KART
INFORMASJON

 

Andre turforslag