Om Frognmarkas Venner

Frognmarkas Venner er en frivillig forening som jobber for å bevare natur og friluftsområder i Frogn. Foreningen ble etablert i 2007 som en reaksjon på at Frogn kommune tok inn en rekke store natur og friluftsområder som utbyggingsområder i sin nye arealplan blant annet det enorme området for lager/logistikk i Holtskogen og det planlagte boligfeltet Kolstad.

Vår virksomhet har tre hovedfelt:

1. Arbeidet for en varig markagrense for Frogn.
Frognmarkas venner har siden stiftelsen arbeidet for å sikre mest mulig av Frognmarka både i sør og i nord med en juridisk bindende grense. Vårt åpne møte i 2019 satte for alvor fart i Frogn kommunes arbeid mot en markaplan med markagrense i Frogn. De politiske partiene gikk sammen med et felles løfte om å vedta en markagrense innen 2024. Ny arealplan for Frogn ble lagt på offentlig ettersyn i desember 2022. Vedtak av en ny arealplan for Frogn kommune med markagrense kan nå skje i 2023 dersom de politiske partiene holder sine løfter. 

2. Tilrettelegging for befolkningens bruk av Frognmark. 
Vi har ryddet, skiltet og merket 94 km med stier og løyper i Frognmarka inkludert kyststi fra Torkilstranda til Vestby grense. Vår stigruppe utfører også det årlige vedlikeholdet. Dette gir en kanalisert bruk av Frognmarka, hvor dyreliv og natur får fred og ro utenfor det merkede stisystemet. Grunneierne slipper å få folk ut i dyrket mark, inn på tunet eller ut i plantefeltene. Vi leier grunn og drifter tre gratis utfartsparkeringer for turer i Frognmarka. Vi har utarbeidet og selger turkart og turbok for Frognmarka. På vår hjemmeside under «Turplanlegger» finner du også turforslag med videoer, kartutsnitt og beskrivelser. Vi har opprettet og drifter facebookgruppen Follomarka Friluftsportal for å samle opplysninger om turer i Follokommunene.

3. Arrangere turer i Frognmarka. 
Frognmarkas Venner arrangerer hvert år «Frogn på langs» og «Fra kyst til kyst i Frogn» i samarbeid med Drøbak maratonklubb. Vi er samarbeidspartnere for Festningsmarsjen Oscarsborg. Vi har også egne turer og samarbeider med Frogn frivilligsentral som har turer på ukedager.

 

 
Har du lyst til å støtte vårt arbeid?