Kyststi

Forhistorie og status
Frogn kommune arbeidet med kyststier i Frogn rundt 2007-2009. Et par tre km ble merket på utsiden av Hallangen. Arbeidet stoppet så opp og har stått stille til Frognmarkas Venner satte kyststiene på dagsordenen i 2018.

Frognmarkas Venner har hatt en bevisst politikk med å få merket alle hovedstiene i Frogn før vi så på kyststiene spesielt. I 2018 var alle hovedstiene i Frogn merket og ryddet med unntak av stien fra Digerud grendestue til Agnormåsan hvor vi mangler avtale med to grunneiere. Vi begynte da forberedelsene for kyststi fra Skiphelle til Vestby grense. 

Status ved utgangen av 2022 er at kun ca. 7km av Frogns ca. 33km kystlinje har merket kyststi. Frognmarkas Venners turkart revisjon 2020 har med kyststiene som pr. 2022 er ferdig merket.

Strategi for det videre arbeidet med kyststier i Frogn
Folloregionen IPR Follorådets nye daglige leder Ola Haave tok opp kyststiene i Follo med et mål om sammenhengende kyststi gjennom Follo. Dette ble lansert og presentert på en båttur langs hele Follos kystlinje høsten 2022.
Link til Folloregionens båttur

Frognmarkas venner har kontakt med Folloregionen IPR og vi vil følge opp med konkrete forslag i 2023. Vårt gode samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd vil vi videreføre. 


Litt om de enkelte områdene Frognmarkas Venner har arbeidet med så langt

 • Kyststi fra Vestby grense, via Skiphelle og videre til Torkilstranda 
  Denne strekningen ble merket i årene 2019-2021. Arbeidet ble utført i samråd med Oslofjorden friluftsråd. 

 • Kyststi Torkilstranda - Drøbak (Poststien)
  Vi har jobbet hardt for å få sikret og merket kyststi fra Torkilstranda til Drøbak siden 2020. Kommunens nye arealplan gir håp om å få sikret en trase slik at stien forhåpentligvis kan merkes i løpet av 2023-24. 

 • Kyststi Knardal brygge - Brevik
  Trase ble politisk vedtatt i 2021. Frogn kommune har nå, høsten 2022, leid inn Oslofjorden Friluftsråd for å få på plass stiavtaler og gjennomføre merking. Frognmarkas venner har tilbudt vår hjelp.

 • Kyststi Bekkevoll/Ås grense via Bonn til England - Knardal brygge
  Frognmarkas Venner startet arbeidet med å forberede kyststi med grunneieravtaler i 2022. Strekningen Bekkevoll-Bonn er særdeles viktig da den i dag mangler forbindelse for fotgjengere. Grunneier er positiv, men det er blant annet et  område som er regulert til industri første del fra Årungselva/Bekkevoll hvor vi har utfordringer. Arbeidet vil bli høyt prioritert i 2023.

Vanskelighetsgrad

 • Grønn = Lett
 • Gul = Moderat
 • Rød = Vanskelig
 • Blå = Forflytningshemmede
Tur #3: Skiphelle – Kjeppestad
Turen starter fra Skiphelle parkering og går sydover. Hele turen går langs kysten og veksler mellom svaberg og små sandstrender. Mulighetene for bading, soling og fridykking er mange. Underveis går du forbi krigsminnesmerker fra andre verdenskrig og historiske steder. Til slutt ender du i den trivelige Kjeppestadbukta med fornminner fra bronsealder og nær historie som iseksporten på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Gul 3,2 km t/r 1 time
Tur #18: Brevik brygge – Digerud brygge
Du kan parkere på Brevik brygge. Følg skilting mot Dalsmåsan og Digerud. Du kan velge å gå over Breviksletta eller Dalsbanen. Du passerer Dalshagan, Dalsmåsan med Mindas kafé og Saraåsen, før du kommer til Linnebråte. Her fortsetter turen mot Måren og Gulbjørnrud, før du når Agnormåsan. Her er det bålplass og multer. Du passerer også restene etter en gammel husmannsplass i vestenden av myra. På turen videre vestover går du forbi Digerud grendestue og Digerudgårdene. Nå går veien bratt nedover forbi Hethulldammen og ned til Digerud brygge.

Grønn 12 km 4 timer
Tur #19: Digerud brygge – Brevik brygge
Her er det vanskelig å finne parkering. Du må lete deg frem langs veien. Turen starter på Hetthullbrygga, også kalt Digerud brygge. Du går forbi Hethulldammen og opp til Digerud grendestue. Du passerer Østskogen, før du ankommer Agnormåsan. Her ligger restene etter en gammel husmannsplass i vestenden av myra. Ute på måsan finner du en gapahuk med bålplass. Nå fortsetter turen mot Gulbjørnrud og Måren, hvor det er grunnmurrester etter en husmannsplass. Videre passerer du Furukollen, Frogns høyeste fastlandspunkt. Du går forbi Linnebråte til Dalsmåsan med Saraåsen og Mindas kafé. Herfra kan du gå innom Glennemåsan på vei ned til Dalshagan, Frogns siste inntakte husmannsplass. Så går turen brattt ned til Dal, før du vandrer over Breviksletta til idylliske Brevik.

Grønn 12 km 4 timer

Tur #24: Kyststi Sønderstø/Marikova
Parker ved Sommerbutikken på Marikova og følg kyststimerkene nord- og vestover. Ta av og gå på nordsiden av Marikovdammen. Nå går det bratt nedover mot Søndestøbukta. Her går stien på svaberg og småstrender sydover forbi Solvik, Marikova, Revjeodden og til Båtstø. Her tar du veien opp forbi Båtstødammen og følger Langebåtveien opp til Sommerbutikken.

Grønn 4 km 1 time

Andre turforslag