Festningsmarsjen 2024

Festningsmarsjen 2024

Festningsmarsjen Oscarsborg 2024 ble arrangert 26 mai i flott og varmt vær. Ca. 160 påmeldte kunne nyte en krigshistorisk vandring fra Heer skanse i Øst, via Oscarsborg festning og til øvre toppbatteri på Håøya i Vest. En populær marsj for folk fra Frogn, men også utenbys fra.

Les mer
Kyst til Kyst 2024

Kyst til Kyst 2024

Turmarsjen Kyst til Kyst 2024 ble arrangert av Frognmarkas Venner søndag 5 mai. Ca. 40 deltagere gjennomførte marsjen i det som var et perfekt turvær, heldigvis uten det varslede regnværet.

Les mer
Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Årsmøtet for Frognmarkas Venner 2024 ble gjennomført i Frogn Rådhus den 20 mars. Før årsmøtet startet var det invitert til et åpent møte med tittelen "Oslofjorden Kan den reddes"? Les årsmøteprotokollen under "les mer"

Les mer
Overtagelse av Seierstenmarka

Overtagelse av Seierstenmarka

Overtagelsen av Seierstenmarka fra Forsvarsbygg til Frogn kommune, med undertegning av overtagelses protokoll, ble markert den 15 mars ved Ullerud barnehages gapahuk i Seierstenmarka.

Les mer
Workshop om kyststien i Follo

Workshop om kyststien i Follo

Folloregionens IPR ved Ola Haave arrangerte den 16 januar 24 en workshop med næringslivet, kommunene og frivilligheten om utvikling av kyststien gjennom Follo. Frognmarkas Venner deltok.

Les mer
Sammenhengende kyststi i Folloregionen

Sammenhengende kyststi i Folloregionen

08.06.23 18:29
av Stig Ermesjø

Folloregionen har som ambisjon å få på plass en sammenhengende kyststi gjennom Follo. Ola Haave, daglig leder i Folloregionen IPR, med flere offentlige og frivillige aktører, gjennomførte 2-7 juni en befaring av kyststien fra grensen mot Oslo i nord og til grensen mot Moss i sør. Frognmarkas Venner var med flere steder.

Les mer
Markagrense for Frognmarka?

Markagrense for Frognmarka?

10.10.22 10:42
av Stig Ermesjø

Kommuneplanens arealdel er på høring til 1. april 2023. Planen skal gi grunnlag for en mer bærekraftig samfunnsutvikling- og arealforvaltning sosialt, miljø- og klimamessig, med klart definerte tettsteder med kvalitet og som bevarer grønne arealer. Får vi også en klar Markagrense?

Les mer

Kategorier