Merittliste

Hva har vi utført ?

 • Utga Frognkartet i 2009 og 2013 og 2020
 • Utga en turbok for Frogn i 2015 og 2018.
 • Fra 2009 har vi ryddet, skiltet, og merket 94 km med stier og løyper i Frogn.
  Vi har satt opp 550 stiskilt og 32 karttavler i Frogn.

 • All tettbebyggelse i vår kommune har nå direkte tilgang til hovedstinettet i Frognmarka.
 • Utvidet og påkostet Røis parkering 2010.
 • Etablerte Linnebråte og Stubberudtjernet parkering i 2012.
 • I 2012 ble skiløypa og stien mellom Søndre og Nordre Frogn reetablert og forsterket.
  Traséen går fra Holtskogen ned til Rørmyr–Tusse og opp til Måren og Furukollen.

 • I 2016 renoverte vi Mindas kafé på Dalsmåsan
 • 2014-2019 etablerte vi en sti for forflytningshemmede i Seierstenmarka.
  Stien går fra Follo museum via Kvernerdammen til Nedredammen. En tursti for alle.

 • I 2020-2021 Etablerte vi merket kyststi fra Vestby grense til Skiphelle og videre til Torkilstranda.
 • I 2021 etablerte vi tursti for alle mellom Rundtomveien og Ytre Hallangspollen.
 • I 2013 startet vi turmarsjen Frogn på langs, en årlig 5, 10, 15, 20, 25 eller 28 km lang skogstur gjennom
  Frogn fra Ramme gård i Vestby i syd til Stupinn på grensen til Nesodden i nord. Alltid andre søndag i september.

 • I 2017 startet vi Turmarsjen Kyst til Kyst. En guidet turmarsj på tvers av Frogn. Alltid første søndag i mai.
 • Fra 2014 har vi vært samarbeidspartner for Festningsmarsjen Oscarsborg.
 • Vi arrangerer guidede turer i Frognmarka.
 • Vi samarbeider med frivilligsentralen i Frogn med turer, kartmateriell og guider.
 • Vi samarbeider med Frogn historielag om merking og skilting av historiske vandreruter i Frogn