Oppstart befaring av kyststien i 2024

Oppstart befaring av kyststien i 2024

Den politiske målsettingen om å få på plass en sammenhengende kyststi i hele Folloregionen gjelder fortsatt. Når marka har tørket opp og vårværet spiller på lag er det tid for å starte opp med befaringer av egnede kyststi traseer. En gjeng på seks fra Frognmarkas Venner dro ut i finværet den 16 april for å sjekke ett par traseer som kyststien må følge mellom Oslofjorden og Hallangspollen. 

I 2023 var det mye fokus på kyststien langs Bunnefjorden og her ble det ryddet, merket og skiltet på alle steder der vi hadde godkjenning fra grunneiere. Dette betyr at mye av strekningen mellom Bekkevoll, Bonn, Knardal, Brevik og til Blylaget er merket og skiltet. Det er fortsatt noen områder som ikke er merket, men dette krever kommunal innsats.

I 2024 vil mye av fokuset være å etablere en sammenhengende kyststi fra Fagerstrand (grensen mellom Nesodden og Frogn), fra Oslofjorden til Hallangspollen over Hallangstangen, og deretter over til østsiden av Hallangspollen og videre sydover mot Drøbak. Dette skal bli en sammenhengende trase. Her finnes det områder som faller seg naturlig for en kyststi, og som allerede er merket, til nye traseer der vi trenger avtaler med grunneiere. 

Målsettingen er at Frognmarkas Venner ila 2024 har funnet egnede traseer til et sammenhengende kyststi nett over Hallangstangen, og at avtaler med grunneiere er inngått slik at stien kan ryddes, merkes og skiltes.