Personvernerklæring

Frognmarkas venner jobber for å sikre mest mulig av Frognmarka både i sør og nord med en juridisk bindende grense. Foreningen rydder, skilter, merker og vedlikeholder de blåmerkede stier og løyper i
Frognmarka.

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles for å utøve tjenester overfor medlemmene.

Fra medlemmene innhenter vi navn, adresse, e-post og telefonnummer. Vi trenger kontaktinformasjon på medlemmene for å kunne sende ut informasjon om foreningens drift samt å kunne sende invitasjon til våre årsmøter og våre andre arrangementer. Personopplysningene brukes også for fakturering av kontingent og informasjon knyttet til medlemskapet.

Enkeltmedlemmer kan reservere seg fra å motta post fra foreningen.

På vår nettside er det mulig å melde seg på turer. I tilknytning til dette samler vi informasjon og kontaktinformasjon. Disse brukes kun til å administrere arrangementet og slettes etter bruk.

Melder du deg ut av foreningen, slettes dine data. I tillegg slettes de dersom du ikke har betalt de siste 2 år hvis ikke annet er avtalt med deg